Posted by on 15 września 2018

Osoby z poważnymi zaburzeniami psychicznymi umierają średnio 15 lat wcześniej niż ludzie w zachodniej populacji, a choroba układu krążenia jest najczęstszą przyczyną zgonu z niezdrowymi nawykami żywieniowymi i niższym poziomem aktywności fizycznej jako głównych czynników ryzyka. Zrozumienie możliwych powiązań i czynników predykcyjnych określonego ryzyka sercowo-naczyniowego może pozwolić na bardziej ukierunkowane i skuteczne zapobieganie. Celem tego badania było zbadanie powiązań pomiędzy czynnikami klinicznymi i psychospołecznymi oraz kilkoma odrębnymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego w kohorcie 428 osób ze schizofrenią i otyłością brzuszną włączonych do badania CHANGE. Wykorzystaliśmy dane z badania podstawowego i dwuletniej obserwacji 428 osób z zaburzeniami ze spektrum schizofrenii i nadwagą brzuszną włączonych do badania CHANGE. Poprzez regresje liniowe zbadaliśmy zależności między czynnikami klinicznymi i psychos połecznymi a ustalonymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego: Zmiennymi zależnymi były wyjściowe i następujące wartości kontrolne: VO 2 max, obwód talii, lipoproteina o wysokiej gęstości (HDL), skurczowe ciśnienie krwi i HbA1c . Zmienne niezależne były wartościami podstawowymi: objawów negatywnych, objawów pozytywnych, poznania, poziomu funkcjonowania, leków przeciwpsychotycznych, czasu trwania choroby, sytuacji zatrudnienia oraz tego, czy uczestnicy mieli jakąkolwiek przyjaciółkę. Objawy negatywne wiązały się z większością wyjściowych, a także dwuletnich wyników; ujemnie z wydolnością sercowo-oddechową i jakością żywieniową oraz z HDL i ze wzrostem wartości zmiennych obwodu talii, BMI i HbA1c. Uznano także negatywne objawy, które przewidywały gorszą sprawność sercowo-oddechową i większy obwód talii, wyższy poziom HbA1c i niższy poziom HDL po dwuletniej obserwacji. Poziom funkcjonowania i funkcja poznawcza korelowały dodatnio z wy dolnością sercowo-oddechową i HDL, a korelowały ujemnie z obwodem w pasie i HbA1c. Oba parametry przewidywały również lepszą kondycję fizyczną, wyższy poziom HDL i niższe stężenie HbA1c po dwuletniej obserwacji. Wyizolowanie leków przeciwpsychotycznych, o których wiadomo, że wywołują najgorsze skutki uboczne metabolizmu (olanzapina, klozapina, kwetiapina), dawka była pozytywnie związana z cholesterolem, ale nie z żadnym innym wynikiem. Objawy psychotyczne i czas trwania choroby nie były istotnie związane z żadnym wynikiem. Zatrudnienie jakiegokolwiek rodzaju było istotnie związane z wydolnością sercowo-oddechową i ujemnie związane z obwodem talii, BMI i skurczowym ciśnieniem krwi. W dwuletniej obserwacji zespoły były istotne dla dwuletnich wyników sprawności sercowo-oddechowej i obwodu talii. Relacje przyjaźni były negatywnie kojarzone z obwodem talii i dodatnio z cholesterolem HDL. Żaden z dwóch lat wyników nie był przewidziany przez przyja źń. Odkryliśmy różne czynniki kliniczne i psychospołeczne, które można powiązać z mniej zdrowymi czynnikami stylu życia i większym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych, z negatywnymi objawami budującymi najsilniejsze związki, chociaż należy wziąć pod uwagę możliwą dwukierunkową przyczynowość. Obniżenie objawów negatywnych należy dalej badać w celu zmniejszenia częstości występowania powikłań sercowo-naczyniowych i śmiertelności u osób z zaburzeniami ze spektrum schizofrenii. [więcej w: rurka tracheostomijna metalowa, poradnia dietetyczna wrocław, zęby implanty cena ]

Powiązane tematy z artykułem: poradnia dietetyczna wrocław rurka tracheostomijna metalowa zęby implanty cena

Posted by on 15 września 2018

Osoby z poważnymi zaburzeniami psychicznymi umierają średnio 15 lat wcześniej niż ludzie w zachodniej populacji, a choroba układu krążenia jest najczęstszą przyczyną zgonu z niezdrowymi nawykami żywieniowymi i niższym poziomem aktywności fizycznej jako głównych czynników ryzyka. Zrozumienie możliwych powiązań i czynników predykcyjnych określonego ryzyka sercowo-naczyniowego może pozwolić na bardziej ukierunkowane i skuteczne zapobieganie. Celem tego badania było zbadanie powiązań pomiędzy czynnikami klinicznymi i psychospołecznymi oraz kilkoma odrębnymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego w kohorcie 428 osób ze schizofrenią i otyłością brzuszną włączonych do badania CHANGE. Wykorzystaliśmy dane z badania podstawowego i dwuletniej obserwacji 428 osób z zaburzeniami ze spektrum schizofrenii i nadwagą brzuszną włączonych do badania CHANGE. Poprzez regresje liniowe zbadaliśmy zależności między czynnikami klinicznymi i psychos połecznymi a ustalonymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego: Zmiennymi zależnymi były wyjściowe i następujące wartości kontrolne: VO 2 max, obwód talii, lipoproteina o wysokiej gęstości (HDL), skurczowe ciśnienie krwi i HbA1c . Zmienne niezależne były wartościami podstawowymi: objawów negatywnych, objawów pozytywnych, poznania, poziomu funkcjonowania, leków przeciwpsychotycznych, czasu trwania choroby, sytuacji zatrudnienia oraz tego, czy uczestnicy mieli jakąkolwiek przyjaciółkę. Objawy negatywne wiązały się z większością wyjściowych, a także dwuletnich wyników; ujemnie z wydolnością sercowo-oddechową i jakością żywieniową oraz z HDL i ze wzrostem wartości zmiennych obwodu talii, BMI i HbA1c. Uznano także negatywne objawy, które przewidywały gorszą sprawność sercowo-oddechową i większy obwód talii, wyższy poziom HbA1c i niższy poziom HDL po dwuletniej obserwacji. Poziom funkcjonowania i funkcja poznawcza korelowały dodatnio z wy dolnością sercowo-oddechową i HDL, a korelowały ujemnie z obwodem w pasie i HbA1c. Oba parametry przewidywały również lepszą kondycję fizyczną, wyższy poziom HDL i niższe stężenie HbA1c po dwuletniej obserwacji. Wyizolowanie leków przeciwpsychotycznych, o których wiadomo, że wywołują najgorsze skutki uboczne metabolizmu (olanzapina, klozapina, kwetiapina), dawka była pozytywnie związana z cholesterolem, ale nie z żadnym innym wynikiem. Objawy psychotyczne i czas trwania choroby nie były istotnie związane z żadnym wynikiem. Zatrudnienie jakiegokolwiek rodzaju było istotnie związane z wydolnością sercowo-oddechową i ujemnie związane z obwodem talii, BMI i skurczowym ciśnieniem krwi. W dwuletniej obserwacji zespoły były istotne dla dwuletnich wyników sprawności sercowo-oddechowej i obwodu talii. Relacje przyjaźni były negatywnie kojarzone z obwodem talii i dodatnio z cholesterolem HDL. Żaden z dwóch lat wyników nie był przewidziany przez przyja źń. Odkryliśmy różne czynniki kliniczne i psychospołeczne, które można powiązać z mniej zdrowymi czynnikami stylu życia i większym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych, z negatywnymi objawami budującymi najsilniejsze związki, chociaż należy wziąć pod uwagę możliwą dwukierunkową przyczynowość. Obniżenie objawów negatywnych należy dalej badać w celu zmniejszenia częstości występowania powikłań sercowo-naczyniowych i śmiertelności u osób z zaburzeniami ze spektrum schizofrenii. [więcej w: rurka tracheostomijna metalowa, poradnia dietetyczna wrocław, zęby implanty cena ]

Powiązane tematy z artykułem: poradnia dietetyczna wrocław rurka tracheostomijna metalowa zęby implanty cena