Posted by on 1 września 2019

Abbott zapewnił nieograniczoną dotację badawczą zainicjowaną przez Fundację Henry M. Jacksona na rzecz promocji medycyny wojskowej. Monitorowanie badania, utrzymywanie bazy danych badań, pomiar wszystkich punktów końcowych badania, rozstrzyganie punktów końcowych i analiza statystyczna były wykonywane przez autorów bez udziału sponsora. Manuskrypt został opracowany przez głównego badacza i zmieniony przez współautorów. Dział medyczny sponsora skomentował ukończony manuskrypt, ale ostateczne decyzje dotyczące treści i publikacji zostały wykonane przez autorów, którzy gwarantują kompletność i dokładność danych i analiz. Analiza statystyczna
Pierwszorzędowym punktem końcowym była zmiana w średniej wartości średniej intima-media w tętnicach szyjnych od wartości początkowej i 14 miesięcy, w porównaniu między grupą niacyny a grupą ezetymibową. Na podstawie minimalnej liczebności próby 150 na grupę, badanie miało statystyczną moc 80%, aby wykryć różnicę między dwiema grupami przy zmianie grubości błony środkowej tętnicy szyjnej o 0,02 . 0,06 mm na rok, z alfa poziom 0,05. Dane kliniczne i obrazowanie tętnic szyjnych były przechowywane w oddzielnych bazach danych na czas trwania badania. Dane między grupami dotyczące zmiennych ciągłych oceniano za pomocą testu t dla zmiennych niezależnych lub testu U Manna-Whitneya, stosownie do przypadku. Do oceny zmiennych jakościowych zastosowano test chi-kwadrat. Ogólny model liniowy został wykorzystany do analizy powtarzanych pomiarów grubości intima-media tętnic szyjnych w celu porównania efektów między tymi dwiema grupami. Analizę przeżycia Kaplan-Meier przeprowadzono za pomocą testu log-rank. Wszystkie analizy statystyczne przeprowadzono za pomocą oprogramowania SPSS (wersja 16). Wartości podaje się jako średnie i odchylenia standardowe lub błędy standardowe lub, w przypadku dystrybucji nienormalnej, jako mediany i zakresy międzykwartylowe. Dwustronna wartość P wynosząca 0,05 lub mniej została uznana za wskazującą na istotność statystyczną.
Projekt badania precyzował wykonanie ślepej, tymczasowej analizy, zgodnie z konserwatywną metodą O Briena i Fleminga, z funkcją wydawania alfa.14 Analizę przeprowadzono po ukończeniu 180 pacjentów (60% planowanej wielkości próby). badanie (w marcu 2009 r.). W dniu 4 czerwca 2009 r. Niezależny komitet doradczy ds. Danych ocenił dane końcowe bez znajomości przydziałów leczenia. Nie ustalono żadnych formalnych, a priori granic zatrzymania dla procesu. Na podstawie skuteczności mierzonej w punkcie pierwszorzędowego punktu końcowego – spójności wyników po 8 i 14 miesiącach, zarówno w średniej, jak i maksymalnej grubości szyjki środkowej tętnicy szyjnej, wyniki analiz wrażliwości dotyczących statystycznej stabilności wyników oraz inne wyniki wtórne analizy wykazujące potencjalnie paradoksalne działanie ezetymibu – komisja jednomyślnie zaleciła przerwanie badania. Po wypowiedzeniu przeprowadzono wizyty końcowe, w wyniku których 208 pacjentów otrzymało 14-miesięczne dane końcowe. Te dane są opisane w niniejszym dokumencie.
Wyniki
Tabela 1. Tabela 1. Wyjściowa charakterystyka 208 pacjentów, którzy ukończyli 14-miesięczną ocenę grubości śródmikłonowej tętnic szyjnych, według grupy leczenia. Charakterystyka wyjściowa 208 pacjentów, którzy zakończyli badanie w momencie jego zakończenia były podobne między dwiema grupami leczenia (tabela 1)
[patrz też: usg dopplera cena, dentysta na warszawskiej gdańsk, rej krasnik ]

 1. Lilianna
  17 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do Catering dietetyczny Warszawa[…]

 2. Aurelia
  19 stycznia 2019

  też przez długi okres czasu myślałam, że mnie boli żołądek

 3. Highlander Monk
  21 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu kurs makijażu permanentnego[…]

 4. Aleksandra
  23 stycznia 2019

  Samemu się jest tępotą i innych pouczać

Powiązane tematy z artykułem: dentysta na warszawskiej gdańsk rej krasnik usg dopplera cena

Posted by on 1 września 2019

Abbott zapewnił nieograniczoną dotację badawczą zainicjowaną przez Fundację Henry M. Jacksona na rzecz promocji medycyny wojskowej. Monitorowanie badania, utrzymywanie bazy danych badań, pomiar wszystkich punktów końcowych badania, rozstrzyganie punktów końcowych i analiza statystyczna były wykonywane przez autorów bez udziału sponsora. Manuskrypt został opracowany przez głównego badacza i zmieniony przez współautorów. Dział medyczny sponsora skomentował ukończony manuskrypt, ale ostateczne decyzje dotyczące treści i publikacji zostały wykonane przez autorów, którzy gwarantują kompletność i dokładność danych i analiz. Analiza statystyczna
Pierwszorzędowym punktem końcowym była zmiana w średniej wartości średniej intima-media w tętnicach szyjnych od wartości początkowej i 14 miesięcy, w porównaniu między grupą niacyny a grupą ezetymibową. Na podstawie minimalnej liczebności próby 150 na grupę, badanie miało statystyczną moc 80%, aby wykryć różnicę między dwiema grupami przy zmianie grubości błony środkowej tętnicy szyjnej o 0,02 . 0,06 mm na rok, z alfa poziom 0,05. Dane kliniczne i obrazowanie tętnic szyjnych były przechowywane w oddzielnych bazach danych na czas trwania badania. Dane między grupami dotyczące zmiennych ciągłych oceniano za pomocą testu t dla zmiennych niezależnych lub testu U Manna-Whitneya, stosownie do przypadku. Do oceny zmiennych jakościowych zastosowano test chi-kwadrat. Ogólny model liniowy został wykorzystany do analizy powtarzanych pomiarów grubości intima-media tętnic szyjnych w celu porównania efektów między tymi dwiema grupami. Analizę przeżycia Kaplan-Meier przeprowadzono za pomocą testu log-rank. Wszystkie analizy statystyczne przeprowadzono za pomocą oprogramowania SPSS (wersja 16). Wartości podaje się jako średnie i odchylenia standardowe lub błędy standardowe lub, w przypadku dystrybucji nienormalnej, jako mediany i zakresy międzykwartylowe. Dwustronna wartość P wynosząca 0,05 lub mniej została uznana za wskazującą na istotność statystyczną.
Projekt badania precyzował wykonanie ślepej, tymczasowej analizy, zgodnie z konserwatywną metodą O Briena i Fleminga, z funkcją wydawania alfa.14 Analizę przeprowadzono po ukończeniu 180 pacjentów (60% planowanej wielkości próby). badanie (w marcu 2009 r.). W dniu 4 czerwca 2009 r. Niezależny komitet doradczy ds. Danych ocenił dane końcowe bez znajomości przydziałów leczenia. Nie ustalono żadnych formalnych, a priori granic zatrzymania dla procesu. Na podstawie skuteczności mierzonej w punkcie pierwszorzędowego punktu końcowego – spójności wyników po 8 i 14 miesiącach, zarówno w średniej, jak i maksymalnej grubości szyjki środkowej tętnicy szyjnej, wyniki analiz wrażliwości dotyczących statystycznej stabilności wyników oraz inne wyniki wtórne analizy wykazujące potencjalnie paradoksalne działanie ezetymibu – komisja jednomyślnie zaleciła przerwanie badania. Po wypowiedzeniu przeprowadzono wizyty końcowe, w wyniku których 208 pacjentów otrzymało 14-miesięczne dane końcowe. Te dane są opisane w niniejszym dokumencie.
Wyniki
Tabela 1. Tabela 1. Wyjściowa charakterystyka 208 pacjentów, którzy ukończyli 14-miesięczną ocenę grubości śródmikłonowej tętnic szyjnych, według grupy leczenia. Charakterystyka wyjściowa 208 pacjentów, którzy zakończyli badanie w momencie jego zakończenia były podobne między dwiema grupami leczenia (tabela 1)
[patrz też: usg dopplera cena, dentysta na warszawskiej gdańsk, rej krasnik ]

 1. Lilianna
  17 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do Catering dietetyczny Warszawa[…]

 2. Aurelia
  19 stycznia 2019

  też przez długi okres czasu myślałam, że mnie boli żołądek

 3. Highlander Monk
  21 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu kurs makijażu permanentnego[…]

 4. Aleksandra
  23 stycznia 2019

  Samemu się jest tępotą i innych pouczać

Powiązane tematy z artykułem: dentysta na warszawskiej gdańsk rej krasnik usg dopplera cena