Posted by on 17 lipca 2018

Witaminy są więc nieodzownym składnikiem pożywienia człowieka zdrowego i chorego. Zwykliśmy odróżniać je od hormonów na tej podstawie, że w przeciwieństwie do hormonów ustrój nie umie syntetyzować witamin i muszą one być dostarczane w pożywieniu. Dziś jednak wiemy, że niektóre witaminy są wytwarzane w ustroju ludzkim i że bakterie jelitowe w pewnych warunkach mogą pokrywać zapotrzebowanie ustroju na niektóre witaminy. Wysoka ciepłota i utlenianie mogą unieczynnić witaminy. Dalsza cecha charakterystyczna niektórych witamin polega na -tym, że występują one w przyrodzie w postaci fizjologicznie nieczynnej, jako tzw. prowitaminy, które stają się czynne dopiero wewnątrz ustroju lub po działaniu pewnych czynników. I tak witamina A występuje w roślinach jako żółty barwnik – karoten, który uczynnia się w wątrobie. Witamina jest wytworem uczynnienia przez promienie pozafiołkowe pewnych ciał. Np. kalcyferol powstaje przez naświetlanie promieniami pozafiołkowymi. [przypisy: niacynamid, wagi apteczne, leczenie chrapania warszawa ]

Powiązane tematy z artykułem: leczenie chrapania warszawa niacynamid wagi apteczne

Posted by on 17 lipca 2018

Witaminy są więc nieodzownym składnikiem pożywienia człowieka zdrowego i chorego. Zwykliśmy odróżniać je od hormonów na tej podstawie, że w przeciwieństwie do hormonów ustrój nie umie syntetyzować witamin i muszą one być dostarczane w pożywieniu. Dziś jednak wiemy, że niektóre witaminy są wytwarzane w ustroju ludzkim i że bakterie jelitowe w pewnych warunkach mogą pokrywać zapotrzebowanie ustroju na niektóre witaminy. Wysoka ciepłota i utlenianie mogą unieczynnić witaminy. Dalsza cecha charakterystyczna niektórych witamin polega na -tym, że występują one w przyrodzie w postaci fizjologicznie nieczynnej, jako tzw. prowitaminy, które stają się czynne dopiero wewnątrz ustroju lub po działaniu pewnych czynników. I tak witamina A występuje w roślinach jako żółty barwnik – karoten, który uczynnia się w wątrobie. Witamina jest wytworem uczynnienia przez promienie pozafiołkowe pewnych ciał. Np. kalcyferol powstaje przez naświetlanie promieniami pozafiołkowymi. [przypisy: niacynamid, wagi apteczne, leczenie chrapania warszawa ]

Powiązane tematy z artykułem: leczenie chrapania warszawa niacynamid wagi apteczne