Bardzo wczesne podawanie progesteronu w ostrym urazowym uszkodzeniu mózgu AD 7

Kwi. 19, 2018 by

Zdarzenia niepożądane potencjalnie związane z badanym lekiem. Progesteron był związany z akceptowalnym profilem bezpieczeństwa. Osiem prospektywnie zdefiniowanych zdarzeń niepożądanych, które uznano za potencjalnie związane z badanym lekiem, były podobne w

Rytuksymab w porównaniu z azatiopryną w leczeniu podtrzymującym w zapaleniu naczyń związanym z ANCA AD 3

Kwi. 19, 2018 by

Hoffmann-La Roche nie uczestniczył ani nie konsultował się w sprawie projektu badania, nie recenzował rękopisu i nie miał dostępu do danych ani nie zapewniał żadnego innego wsparcia dla badania. Pacjenci

Eksemestan adiuwantowy z supresją jajników w premenopauzalnym raku piersi AD 9

Kwi. 19, 2018 by

Po medianie obserwacji trwającej 62 miesiące, 186 pacjentów miało nawrót lokalny lub regionalny, raka piersi drugiej strony, odległe przerzuty lub drugi pierwotny rak lub zmarło z dowolnej przyczyny, bez znaczącej

Schizofrenia zwiazana z allelem swoistym

Kwi. 18, 2018 by

Badania asocjacyjne całego genomu (GWAS) ujawniają liczne polimorfizmy pojedynczego nukleotydu (SNP) związane ze schizofrenią (SCZ); jednak nadal należy ustalić funkcjonalne charakterystyki wariantów ryzyka. Wykorzystując dane z 108 loci GWAS SCZ,