Do zakazenia gruzliczego dolacza sie zwykle zakazenie ropne

Wrz. 19, 2019 by

Z jamy bębenkowej może zakażenie gruźlicze szerzyć się na komórki wyrostka sutkowego, wypełnić je ziarniną gruźliczą, zniszczyć przegródki komórkowe, zniszczyć warstwę korową kości i wytworzyć przetokę na zewnętrznej powierzchni wyrostka.

Naczyniak limfatyczny

Wrz. 17, 2019 by

Naczyniak limfatyczny może obejmować całą małżowinę wraz z przewodem słuchowym nadając im wygląd nierówny, żółtobrunatny, spoistości ciastowatej. Z nowotworów złośliwych pochodzenia łącznotkankowego możemy spotkać się, aczkolwiek również niezmiernie rzadko, z

Równoczesnie stosujemy kroplówke dozylna z roztworu fizjologicznego soli kuchennej

Wrz. 15, 2019 by

Przecietny okres dzialania intokostryny lub tubaryny wynosi 30 – 60 minut

Wrz. 15, 2019 by

Jezeli rak pierwotnie usadowil sie w ujsciu przewodu trzustkowego

Wrz. 11, 2019 by

Jeżeli rak pierwotnie usadowił się w ujściu przewodu trzustkowego, to początkowo żółtaczki nie ma, natomiast choroba objawia się zaburzenia mi żołądkowo jelitowym i w postaci przede wszystkim stolców tłuszczowych i

Duze trudnosci rozpoznawcze, czasami nie do pokonania

Wrz. 10, 2019 by

Duże trudności rozpoznawcze, czasami nie do pokonania, powstają w tych przypadkach, w których rozległe zrosty guza z narządami sąsiednimi zmieniają wybitnie cechy guza. W różnicowaniu mogą być pomocne także wywiady.

Pierwotna hiperoksaluria

Wrz. 9, 2019 by

Artykuł na temat pierwotnej hiperoksalurii autorstwa Cochata i Rumsby (wydanie 15 sierpnia) zawiera zniekształcenie i pominięcie, które wymaga wyjaśnienia. W przeciwieństwie do stwierdzeń autorów, że szczawian, kwas dikarboksylowy jest wysoce

Kontekst emocjonalny przywraca odpowiedz na bledne przewidywania korowe w schizofrenii

Wrz. 6, 2019 by

Niedostatek niedopasowania (MMN) w schizofrenii jest konsekwentnie powtarzanym odkryciem i uważany jest za potencjalny biomarker. Z punktu widzenia neuronauki kognitywnej, MMN reprezentuje korelację korową błędu prognozy, podstawowego operatora obliczeniowego, który

Anhedonia odzwierciedla uposledzenie w dokonywaniu wzglednych ocen wartosci miedzy bodzcami dodatnimi i neutralnymi w schizofrenii

Wrz. 6, 2019 by

Anhedonia (tj. Zmniejszona zdolność odczuwania przyjemności) była tradycyjnie postrzegana jako główny objaw schizofrenii (SZ). Jednak współczesne badania laboratoryjne sugerują, że ta definicja może być nieprawidłowa, ponieważ zdolność hedoniczna może być

Rytuksymab w porównaniu z azatiopryną w leczeniu podtrzymującym w zapaleniu naczyń związanym z ANCA AD 6

Wrz. 2, 2019 by

W remisji, uzyskanej po średnio 4,6 . 2,8 miesiąca i randomizacji, średnia dzienna dawka prednizonu wynosiła 17,6 . 7,3 mg. Żadna z tych cech leczenia nie różniła się istotnie pomiędzy