Blona bebenkowa ma wyglad podziurkowany

Wrz. 26, 2018 by

Nieznaczne upośledzenie słuchu z zaróżowieniem i nacieczeniem błony bębenkowej może nasuwać podejrzenie na gruźlicze zapalenie. Mogą być widoczne drobne w postaci prosówkowej punkciki żółtoszare, odpowiadające gruzełkom, które są lepiej widoczne

Naczyniak krwionosny

Wrz. 26, 2018 by

Kostniaka możemy widzieć w części kostnej przewodu słuchowego. Trudno go zróżnicować z tzw. Wyroślą kostną (ex stosis), która ma być pochodzenia zapalnego i często występu je symetrycznie w obu przewodach

Jezeli guz zatkal oskrzela

Wrz. 24, 2018 by

Mieszanke tlenu i podtlenku azotu wdmuchujemy do pluc balonikiem gumowym

Wrz. 23, 2018 by