Naczyniak limfatyczny

Wrz. 17, 2019 by

Naczyniak limfatyczny może obejmować całą małżowinę wraz z przewodem słuchowym nadając im wygląd nierówny, żółtobrunatny, spoistości ciastowatej. Z nowotworów złośliwych pochodzenia łącznotkankowego możemy spotkać się, aczkolwiek również niezmiernie rzadko, z

Miilly radzi nie podawac wiecej kurary

Wrz. 14, 2019 by

Glód mineralny

Wrz. 13, 2019 by

Głód mineralny Głód mineralny w czystej postaci można uzyskać tylko w warunkach doświadczalnych. Największą rolę w zaburzeniach mineralnych odgrywa sól kuchenna, gdyż posiada największe znaczenie w procesach osmotycznych . Związku

Zaburzenia przemiany materii w glodzie niezupelnym

Wrz. 12, 2019 by

Zaburzenia przemiany materii w głodzie niezupełnym W głodzie przewlekłym, czyli niezupełnym stwierdza się rozmaite zmiany w różnych elementach przemiany materii. Ostatnie badania w tym kierunku zostały dokonana na olbrzymim materiale

GLÓD WITAMINOWY

Wrz. 12, 2019 by

GŁÓD WITAMINOWY Brak witamin jest przyczyną licznych chorób. Niektóre choroby powstałe z braku witamin możemy rozpoznać dzięki mechanizmom wyrównawczym ustroju, jak to widzimy w przypadku braku ryboflawiny, w którym to

PUCHLINA PECHERZYKA ZÓLCIOWEGO

Wrz. 10, 2019 by

PUCHLINA PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO (HYDROPS VESICAE FĘLLEAE), ROPNIAK PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO (EMPYEMA VESICAE FELLEAE) Określenie i przyczyny. Puchliną pęcherzyka żółciowego nazywa się stan chorobowy, który polega na przeistoczeniu się pęcherzyka w guz

Dylatacja aorty z zastawka aortalna

Wrz. 8, 2019 by

W przeglądzie dotyczącym dylatacji aorty piersiowej związanym z dwupłatkową zastawką aortalną, Verma i Siu (wydanie z 15 maja) 1 nie wspominają o zwiększonej częstości występowania dwupłatkowej zastawki aortalnej i jej

Randomizowana interwencja żywieniowa u niemowląt z grupy wysokiego ryzyka z powodu Celiakii AD 4

Wrz. 4, 2019 by

Po 2011 r. Thermo Fisher Scientific przeprowadził badania przeciwciał bez pobierania opłat, a wraz z Eurospital i Frią Bröd, Thermo Fisher Scientific częściowo sfinansował spotkania dotyczące postępu projektu. Organizacje finansujące

Rytuksymab w porównaniu z azatiopryną w leczeniu podtrzymującym w zapaleniu naczyń związanym z ANCA AD 3

Wrz. 3, 2019 by

Hoffmann-La Roche nie uczestniczył ani nie konsultował się w sprawie projektu badania, nie recenzował rękopisu i nie miał dostępu do danych ani nie zapewniał żadnego innego wsparcia dla badania. Pacjenci

Randomizowana interwencja żywieniowa u niemowląt z grupy wysokiego ryzyka z powodu Celiakii AD 7

Wrz. 3, 2019 by

Dane w panelach B i C pokazują istotną interakcję między płcią a interwencją (P = 0,01). Wstawki pokazują te same dane na rozszerzonej osi y. Interwencja glutenem w porównaniu z