Próba Darbepoetyny Alfa w cukrzycy typu 2 i przewlekłej chorobie nerek cd

Maj. 25, 2018 by

Pacjenci zostali losowo przydzieleni przy użyciu generowanego komputerowo projektu z blokiem permutowanym, w stosunku 1: 1, w celu otrzymania darbepoetyny alfa (Aranesp, Amgen) lub placebo. Randomizacja była stratyfikowana według miejsca

Inhibitory COX-2 u pacjentów z nadwrażliwością na nieselektywne NLPZ

Maj. 25, 2018 by

Kontrolowane podawanie doustne jest jedynym skutecznym sposobem wykrywania wrażliwości na niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) u pacjentów z reakcjami niepożądanymi na te środki.1 Pacjenci, którzy mają niepożądane reakcje na nieselektywne NLPZ

Paradoks nadciśnienia tętniczego

Maj. 25, 2018 by

W Wykładzie Shattuck na temat paradoksu nadciśnienia tętniczego (wydanie 27 sierpnia), Chobanian wskazuje, że rośnie liczba osób z niekontrolowanym nadciśnieniem. Nieprzydatność na leczenie jest możliwym wyjaśnieniem tego odkrycia, ponieważ szacowane

Badanie skuteczności szczepionki przeciwko durowi brzusznemu w Indiach

Maj. 25, 2018 by

W swoim artykule na temat próby szczepionki przeciw polisacharydowi Vi w Kalkucie w Indiach, Sur i in. (Wydanie z 23 lipca) doniesienie, że dur brzuszny został zdiagnozowany u 34 osób,