Gruzlica ucha wewnetrznego

Wrz. 18, 2019 by

Operacja doszczętna z usunięciem ziarniny, martwaków kostnych i następowe naświetlanie lampą kwarcową dają zwykle wyleczenie. Gruźlica ucha wewnętrznego, czyli błędnika, powstaje wskutek, przejścia gruźliczego zapalenia ucha środkowego do błędnika drogą

Wysokosc umiejscowienia guza ma tu równiez znaczenie

Wrz. 16, 2019 by

Wysokość umiejscowienia guza ma tu również znaczenie: można przyjąć, że guz szerzy się bardziej wzdłuż zewnętrznej niż wewnętrznej ściany oskrzela, co najmniej na odległość 1. 5 cm w kierunku bliższe]

Przecietny okres dzialania intokostryny lub tubaryny wynosi 30 – 60 minut

Wrz. 15, 2019 by

Witaminy odgrywaja szczególna role w ustroju czlowieka i zwierzat

Wrz. 12, 2019 by

WITAMINOWY Witaminy odgrywają szczególną rolę w ustroju człowieka i zwierząt. Muszą one być dostarczone z zewnątrz z pokarmami, zwłaszcza roślinnymi, gdyż większość witamin Test syntetyzowana w roślinach. Znaczenie fizjologiczne witamin

GLÓD WITAMINOWY

Wrz. 12, 2019 by

GŁÓD WITAMINOWY Brak witamin jest przyczyną licznych chorób. Niektóre choroby powstałe z braku witamin możemy rozpoznać dzięki mechanizmom wyrównawczym ustroju, jak to widzimy w przypadku braku ryboflawiny, w którym to

PUCHLINA PECHERZYKA ZÓLCIOWEGO

Wrz. 10, 2019 by

PUCHLINA PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO (HYDROPS VESICAE FĘLLEAE), ROPNIAK PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO (EMPYEMA VESICAE FELLEAE) Określenie i przyczyny. Puchliną pęcherzyka żółciowego nazywa się stan chorobowy, który polega na przeistoczeniu się pęcherzyka w guz

OPADNIECIE PECHERZYKA ZÓLCIOWEGO

Wrz. 10, 2019 by

OPADNIĘCIE PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO (CHOLECYSTOPTOSIS) Opadnięcie pęcherzyka żółciowego jest najczęstszą zmianą dotyczącą siedziby pęcherzyka. Kojarzy się ono zazwyczaj z opadnięciem innych otrzew jam brzusznych, wrodzonym czy też nabytym. Samo przez się

Przypadek 8-2014: Czlowiek z bólem glowy, wymiotami

Wrz. 8, 2019 by

W teczce przypadku Cho et al. (Wydanie z 13 marca) na temat glioblastoma obejmującego leptomeninges, pierwotny gliomatosis leptomeningeal został zdiagnozowany, ponieważ nie było dowodów na glioblastoma w leżącym poniżej miąższu

Przypadek 9-2015: Czlowiek ze zmianami osobowosci i progresywnym spadkiem neurologii

Wrz. 7, 2019 by

W dyskusji z Case Record przez Miller i wsp. (Wydanie 19 marca), 1 31-letni mężczyzna ze zmianami osobowości otrzymuje diagnozę demencji przedniej części pleców i parkinsonizmu. Został przepisany na haloperidol

Gestosc plata skroniowego i pamiec werbalna u krewnych pierwszego stopnia osób ze schizofrenia

Wrz. 6, 2019 by

O przerzedzeniu korowym w regionach czołowych i skroniowych donoszono u osób ze zdiagnozowaną schizofrenią i, w mniejszym stopniu, u ich niedotkniętych krewnych pierwszego stopnia. Podobnie, krewni pierwszego stopnia wykazują osłabione