Naczyniak krwionosny

Lut. 25, 2019 by

Kostniaka możemy widzieć w części kostnej przewodu słuchowego. Trudno go zróżnicować z tzw. Wyroślą kostną (ex stosis), która ma być pochodzenia zapalnego i często występu je symetrycznie w obu przewodach

Zaburzenia przemiany materii w glodzie niezupelnym

Lut. 19, 2019 by

Zaburzenia przemiany materii w głodzie niezupełnym W głodzie przewlekłym, czyli niezupełnym stwierdza się rozmaite zmiany w różnych elementach przemiany materii. Ostatnie badania w tym kierunku zostały dokonana na olbrzymim materiale

Rak brodawki dwunastnicy rozpoczyna sie przewaznie podstepnie zaburzeniami zoladkowo- jelitowymi

Lut. 18, 2019 by

Objawy. Rak brodawki dwunastnicy rozpoczyna się przeważnie podstępnie zaburzeniami żołądkowo- jelitowymi. Chorzy uskarżają się na brak łaknienia, odbijania się, uczucie pełności w nadbrzuszu, biegunki na przemian z zaparciem lub same

Zapalenie narzadów miednicy mniejszej

Lut. 14, 2019 by

W recenzji Brunhama i wsp. (Wydanie z 21 maja), 1 Mycoplasma genitalium jest zawarty jako czynnik etiologiczny zapalenia narządów miednicy mniejszej. Badania wykazały, że ten patogen może być tak samo

Randomizowana interwencja żywieniowa u niemowląt z grupy wysokiego ryzyka z powodu Celiakii

Lut. 12, 2019 by

Zaproponowano okno możliwości obniżenia ryzyka celiakii poprzez podawanie glutenu niemowlętom w wieku od 4 do 6 miesięcy. Metody Przeprowadziliśmy wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie ślepe, kontrolowane placebo badanie z udziałem interwencji dietetycznych

Eksemestan adiuwantowy z supresją jajników w premenopauzalnym raku piersi AD 8

Lut. 12, 2019 by

Obserwowana względna redukcja o 28% ryzyka nawrotu choroby, drugiego inwazyjnego raka lub zgonu i względna redukcja o 34% ryzyka nawrotu raka piersi u kobiet przed menopauzą korzystnie wpływają na wyniki

Reanimacja ukierunkowana na cel dla pacjentów z wczesnym wstrząsem septycznym

Lut. 7, 2019 by

Wczesna terapia ukierunkowana na cel (EGDT) została zatwierdzona w wytycznych kampanii Surviving Sepsis jako kluczowa strategia zmniejszania śmiertelności wśród pacjentów zgłaszających się na oddział ratunkowy z wstrząsem septycznym. Jednak jego

Bardzo wczesne podawanie progesteronu w ostrym urazowym uszkodzeniu mózgu AD 8

Lut. 7, 2019 by

Dane przedkliniczne wspierające strategię leczenia były solidne i spełniały wszystkie zalecenia Okrągłego Stołu w zakresie terapii strzykawki, aby przejść od badań przedklinicznych do badań klinicznych, z wyjątkiem badań u naczelnych

Wydłużona Niacin lub Ezetimib i Grubość środkowo-środkowej tętnicy szyjnej ad 5

Lut. 6, 2019 by

W badanej populacji 80% pacjentów stanowili mężczyźni, średni wiek (. SD) wynosił 65 . 11 lat, a wszyscy pacjenci otrzymywali statynę – symwastatynę lub atorwastatynę u 95% pacjentów – przy

Rytuksymab, wyczerpanie limfocytów B i zachowanie funkcji beta-komórek ad 6

Lut. 4, 2019 by

Nie było znaczącej heterogeniczności wśród podgrup. Zdarzenia niepożądane i bezpieczeństwo Tabela 2. Tabela 2. Liczba pacjentów ze zdarzeniami infuzyjnymi według grupy badanej Podczas pierwszej infuzji 93% pacjentów otrzymujących rytuksymab miało