Próba Darbepoetyny Alfa w cukrzycy typu 2 i przewlekłej chorobie nerek

Maj. 25, 2018 by

Niedokrwistość wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych i nerek u pacjentów z cukrzycą typu 2 i przewlekłą chorobą nerek. Chociaż darbepoetyna alfa może skutecznie zwiększać stężenie hemoglobiny, jej

Diacetylomorfina kontra metadon dla uzależnienia od opioidów

Maj. 25, 2018 by

Przynajmniej dwie ważne kwestie wymagają komentarza dotyczącego sprawozdania Oviedo-Joekesa i innych. (Wydanie 20 sierpnia) .1 Po pierwsze, odkrycia sugerują, że może istnieć wartość terapeutyczna w podawaniu leku leczniczego tą samą

Badanie skuteczności szczepionki przeciwko durowi brzusznemu w Indiach

Maj. 25, 2018 by

W swoim artykule na temat próby szczepionki przeciw polisacharydowi Vi w Kalkucie w Indiach, Sur i in. (Wydanie z 23 lipca) doniesienie, że dur brzuszny został zdiagnozowany u 34 osób,

Prawdziwe problemy reformy systemu opieki zdrowotnej ad

Maj. 25, 2018 by

Przewoźnicy oferowaliby ograniczoną liczbę produktów standaryzowanych według wartości aktuarialnej (miara kompleksowości pokrycia), krok mający na celu zwiększenie konkurencji poprzez ułatwienie porównywania i wyboru dla konsumentów. Ubezpieczenie medyczne – odmowa pokrycia