Leczenie gruzliczego zapalenia ucha

Wrz. 18, 2019 by

Taki stan może spowodować porażenie nerwu twarzowego oraz wywołać śmiertelny krwotok tętniczy. Słuch w gruźliczym zapaleniu ucha środkowego szybko się pogarsza i pogorszenie to może dojść nawet do głuchoty. Zaburzenia

Nowotwory ucha

Wrz. 18, 2019 by

Nowotwory ucha zarówno zewnętrznego jak i środkowego oraz wewnętrznego widujemy bardzo rzadko. Nowotwory ucha zewnętrznego Z nowotworów łagodnych pochodzenia łącznotkankowego należy wymienić: włókniak (fibroma), tłuszczak (lipoma), chrzęstniak (chondroma), kostniak (osteoma)

Przerzuty kostne

Wrz. 17, 2019 by

W chwili rozpoczecia ciecia skórnego polecamy podanie dozylne kurar y (intokostryny lub tubaryny)

Wrz. 14, 2019 by

WYCIECIE PLUCA (PNEUMONECTOMIA

Wrz. 14, 2019 by

WYCIĘCIE PŁUCA (PNEUMONECTOMIA) wg BROCKA Większość chirurgów operuje z cięcia tylno-bocznego, które daje doskonały i całkowity dostęp do jamy klatki piersiowej, tak iż można usunąć wszelkie zrosty płuca. Cięcie to

ODZYWIANIE PO OKRESIE GLODU

Wrz. 12, 2019 by

ODŻYWIANIE PO OKRESIE GŁODU Odżywianie po okresie głodu musi być bardzo ostrożne i stopniowe, gdyż układ trawienia z powodu procesów zanikowych nie może od razu strawić i wchłonąć y większych

Wplyw wyplaty szpitala na wyniki w zakresie smiertelnosci w Anglii

Wrz. 8, 2019 by

Wystarczające pieniądze prawie na pewno mogą zmienić zachowanie lekarzy. Musimy się dowiedzieć, jakie rodzaje zachowań mogą się zmienić (i ile) oraz czy opłacanie wydajności jest opłacalne. Kristensen i wsp. (Wydanie

Wplyw interwencji w stylu zycia na dobrostan psychospoleczny pacjentów w ciezkim stanie

Wrz. 7, 2019 by

Duże badania dotyczące psychospołecznych skutków interwencji związanych ze stylem życia u pacjentów z ciężką chorobą psychiczną (SMI) są rzadkością, szczególnie u pacjentów mieszkających w domach. W tym dużym, randomizowanym, kontrolowanym,

Zwiazki miedzy czynnikami klinicznymi i psychospolecznymi a czynnikami ryzyka metabolicznego i sercowo-naczyniowego u pacjentów z nadwaga

Wrz. 7, 2019 by

Osoby z poważnymi zaburzeniami psychicznymi umierają średnio 15 lat wcześniej niż ludzie w zachodniej populacji, a choroba układu krążenia jest najczęstszą przyczyną zgonu z niezdrowymi nawykami żywieniowymi i niższym poziomem

Eksemestan adiuwantowy z supresją jajników w premenopauzalnym raku piersi AD 7

Wrz. 5, 2019 by

Wśród pacjentów, którzy otrzymali chemioterapię, stopień wolności od odległych nawrotów w ciągu 5 lat był o 2,6 punktu procentowego wyższy wśród osób, którym przypisano eksemestan i supresję jajników, niż u