Przemiana bialkowa

Wrz. 13, 2019 by

Przemiana białkowa O przemianie białkowej w głodzie przewlekłym można sądzić na podstawie zmian wykrytych w moczu. Stwierdza się mianowicie zmienne liczby mocznika, niskie liczby kwasu moczowego, indyksnu i zwiększenie się

Przemiana wodna

Wrz. 13, 2019 by

Przemiana wodna Co do gospodarki wodnej, to bilans wodny w głodzie przewlekłym zależy od stanu ustroju głodującego i jest on zrównoważony albo jako dodatni. , albo jako ujemny. Wymiana wodna

Rak brodawki dwunastnicy rozpoczyna sie przewaznie podstepnie zaburzeniami zoladkowo- jelitowymi

Wrz. 11, 2019 by

Objawy. Rak brodawki dwunastnicy rozpoczyna się przeważnie podstępnie zaburzeniami żołądkowo- jelitowymi. Chorzy uskarżają się na brak łaknienia, odbijania się, uczucie pełności w nadbrzuszu, biegunki na przemian z zaparciem lub same

Przypadek 9-2015: Czlowiek ze zmianami osobowosci i progresywnym spadkiem neurologii

Wrz. 7, 2019 by

W dyskusji z Case Record przez Miller i wsp. (Wydanie 19 marca), 1 31-letni mężczyzna ze zmianami osobowości otrzymuje diagnozę demencji przedniej części pleców i parkinsonizmu. Został przepisany na haloperidol

TNF-? i IL-6 sa zwiazane z zespolem deficytowym i objawami negatywnymi u pacjentów z przewlekla schizofrenia

Wrz. 6, 2019 by

U pacjentów z przewlekłą schizofrenią stwierdzono zwiększone markery stanu zapalnego i wiązano je z objawami negatywnymi. Zespół deficytowy jest odrębnym podtypem schizofrenii, charakteryzującym się pierwotnymi i utrzymującymi się objawami negatywnymi.

Eksemestan adiuwantowy z supresją jajników w premenopauzalnym raku piersi AD 9

Wrz. 5, 2019 by

Po medianie obserwacji trwającej 62 miesiące, 186 pacjentów miało nawrót lokalny lub regionalny, raka piersi drugiej strony, odległe przerzuty lub drugi pierwotny rak lub zmarło z dowolnej przyczyny, bez znaczącej

Randomizowana interwencja żywieniowa u niemowląt z grupy wysokiego ryzyka z powodu Celiakii AD 6

Wrz. 4, 2019 by

Najczęstsze objawy to wzdęcia brzucha (u 20 dzieci) i biegunka (w 19). Skumulowana częstość występowania celiakii w wieku 3, 4 i 5 lat wynosiła 5,2% (przedział ufności 95% [CI], 3,6

Rytuksymab w porównaniu z azatiopryną w leczeniu podtrzymującym w zapaleniu naczyń związanym z ANCA AD 2

Wrz. 3, 2019 by

Wyniki dwóch badań (RAVE i RITUXVAS) wykazały, że rytuksymab nie był gorszy od codziennego doustnego lub pulsacyjnego dożylnego cyklofosfamidu w celu indukcji całkowitej remisji o 6 miesięcy i był związany

Rytuksymab w porównaniu z azatiopryną w leczeniu podtrzymującym w zapaleniu naczyń związanym z ANCA AD 8

Wrz. 2, 2019 by

Dane pokazują, że kolejne infuzje 500 mg rytuksymabu, podawane co 6 miesięcy do 18 miesięcy po remisji, nie były związane z częstszymi ciężkimi zdarzeniami niepożądanymi niż azatiopryna. Chociaż wcześniejsze badania

Bardzo wczesne podawanie progesteronu w ostrym urazowym uszkodzeniu mózgu AD 3

Wrz. 1, 2019 by

W przypadku dostępności prawnie upoważnionego przedstawiciela uzyskano pisemną zgodę przed przyjęciem pacjenta. W przypadku pacjentów objętych zwolnieniem ze świadomej zgody pacjenci lub ich prawnie upoważnieni przedstawiciele zostali powiadomieni o przyjęciu