Blona bebenkowa ma wyglad podziurkowany

Wrz. 18, 2019 by

Nieznaczne upośledzenie słuchu z zaróżowieniem i nacieczeniem błony bębenkowej może nasuwać podejrzenie na gruźlicze zapalenie. Mogą być widoczne drobne w postaci prosówkowej punkciki żółtoszare, odpowiadające gruzełkom, które są lepiej widoczne

Naczyniak krwionosny

Wrz. 18, 2019 by

Kostniaka możemy widzieć w części kostnej przewodu słuchowego. Trudno go zróżnicować z tzw. Wyroślą kostną (ex stosis), która ma być pochodzenia zapalnego i często występu je symetrycznie w obu przewodach

Jezeli guz zatkal oskrzela

Wrz. 16, 2019 by

Mieszanke tlenu i podtlenku azotu wdmuchujemy do pluc balonikiem gumowym

Wrz. 15, 2019 by

W chwili rozpoczecia ciecia skórnego polecamy podanie dozylne kurar y (intokostryny lub tubaryny)

Wrz. 14, 2019 by

Przechodzac do wlasciwego aktu operacyjnego

Wrz. 14, 2019 by

Glód wodny

Wrz. 13, 2019 by

Głód wodny Głód wodny występuje wtedy, kiedy do ustroju nie doprowadza się wody, czyli doprowadza się pokarmy wyłącznie suche. Wytwory rozpadu, nie wypłukując się dostatecznie z tkanek z braku, ody,

PUCHLINA PECHERZYKA ZÓLCIOWEGO

Wrz. 10, 2019 by

PUCHLINA PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO (HYDROPS VESICAE FĘLLEAE), ROPNIAK PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO (EMPYEMA VESICAE FELLEAE) Określenie i przyczyny. Puchliną pęcherzyka żółciowego nazywa się stan chorobowy, który polega na przeistoczeniu się pęcherzyka w guz

OPADNIECIE PECHERZYKA ZÓLCIOWEGO

Wrz. 10, 2019 by

OPADNIĘCIE PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO (CHOLECYSTOPTOSIS) Opadnięcie pęcherzyka żółciowego jest najczęstszą zmianą dotyczącą siedziby pęcherzyka. Kojarzy się ono zazwyczaj z opadnięciem innych otrzew jam brzusznych, wrodzonym czy też nabytym. Samo przez się

Zapalenie narzadów miednicy mniejszej

Wrz. 7, 2019 by

W recenzji Brunhama i wsp. (Wydanie z 21 maja), 1 Mycoplasma genitalium jest zawarty jako czynnik etiologiczny zapalenia narządów miednicy mniejszej. Badania wykazały, że ten patogen może być tak samo