Do zakazenia gruzliczego dolacza sie zwykle zakazenie ropne

Wrz. 19, 2019 by

Z jamy bębenkowej może zakażenie gruźlicze szerzyć się na komórki wyrostka sutkowego, wypełnić je ziarniną gruźliczą, zniszczyć przegródki komórkowe, zniszczyć warstwę korową kości i wytworzyć przetokę na zewnętrznej powierzchni wyrostka.

Naczyniak krwionosny

Wrz. 18, 2019 by

Kostniaka możemy widzieć w części kostnej przewodu słuchowego. Trudno go zróżnicować z tzw. Wyroślą kostną (ex stosis), która ma być pochodzenia zapalnego i często występu je symetrycznie w obu przewodach

Przerzuty kostne

Wrz. 17, 2019 by

znieczulenie dotchawicze

Wrz. 16, 2019 by

Przecietny okres dzialania intokostryny lub tubaryny wynosi 30 – 60 minut

Wrz. 15, 2019 by

Glód wodny

Wrz. 13, 2019 by

Głód wodny Głód wodny występuje wtedy, kiedy do ustroju nie doprowadza się wody, czyli doprowadza się pokarmy wyłącznie suche. Wytwory rozpadu, nie wypłukując się dostatecznie z tkanek z braku, ody,

Znaczenie niedozywiania

Wrz. 12, 2019 by

Znaczenie niedożywiania Głód niezupełny, czyli niedożywianie obniża wartość biologiczną ustroju i czyni go przez to wrażliwszym na czynniki szkodliwe ,zarówno pochodzenia zewnętrznego jak i wewnętrznego. Osoby głodzone są mało odporne

Gestosc plata skroniowego i pamiec werbalna u krewnych pierwszego stopnia osób ze schizofrenia

Wrz. 6, 2019 by

O przerzedzeniu korowym w regionach czołowych i skroniowych donoszono u osób ze zdiagnozowaną schizofrenią i, w mniejszym stopniu, u ich niedotkniętych krewnych pierwszego stopnia. Podobnie, krewni pierwszego stopnia wykazują osłabione

TNF-? i IL-6 sa zwiazane z zespolem deficytowym i objawami negatywnymi u pacjentów z przewlekla schizofrenia

Wrz. 6, 2019 by

U pacjentów z przewlekłą schizofrenią stwierdzono zwiększone markery stanu zapalnego i wiązano je z objawami negatywnymi. Zespół deficytowy jest odrębnym podtypem schizofrenii, charakteryzującym się pierwotnymi i utrzymującymi się objawami negatywnymi.

Eksemestan adiuwantowy z supresją jajników w premenopauzalnym raku piersi AD 7

Wrz. 5, 2019 by

Wśród pacjentów, którzy otrzymali chemioterapię, stopień wolności od odległych nawrotów w ciągu 5 lat był o 2,6 punktu procentowego wyższy wśród osób, którym przypisano eksemestan i supresję jajników, niż u