Posted by on 6 września 2019

Badania asocjacyjne całego genomu (GWAS) ujawniają liczne polimorfizmy pojedynczego nukleotydu (SNP) związane ze schizofrenią (SCZ); jednak nadal należy ustalić funkcjonalne charakterystyki wariantów ryzyka. Wykorzystując dane z 108 loci GWAS SCZ, przeprowadziliśmy systematyczny przegląd pod kątem miejsca wiązania miRNA z 128 SNP związanymi z SCZ i odkryliśmy, że 2 z 3 SNP zlokalizowanych w 3 UTR przewidywano do zmiany 3 miejsc wiążących miRNA w 2 docelowych genach. Spośród zidentyfikowanych SNP najbardziej istotne dla całego genomu SNP rs4702 (A / G) w 3 UTR FURIN , uprzednio zidentyfikowane jako związane z SCZ loci cech ilościowych ekspresji cis (obniżone przez allel ryzyka G) znajduje się w miejsce wiązania miR-338-3p w obecności allelu G ryzyka. Allel-specyficzna regulacja w dół FURIN przez miR-338-3p została zwalidowana za pomocą testu reporterowego lucyferazy. Ponadto wykazaliśmy, że hamowanie FURIN za pośrednictwem miR-338-3p zmniej sza dojrzewanie i wydzielanie czynnika neurotropowego (BDNF) pochodzenia ludzkiego w ludzkich embrionalnych komórkach nerkowych 293T. Nasze dane pokazują, że zależna od schizofrenii obniżenie poziomu FURIN przez miR-338-3p specyficzne dla allelu rs4702 G zmniejsza dojrzałą produkcję BDNF. Dane te pomagają wyjaśnić mechanizm genetycznych predyspozycji do schizofrenii lub innych chorób neurorozwojowych. [więcej w: druskienniki sanatorium, stomatolog na nfz wrocław, poradnia dietetyczna wrocław ]

 1. Dorian
  19 stycznia 2019

  leczenie raka jądra polega na jego usunięciu

 2. Onion King
  21 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: medycyna sportowa[…]

 3. Midnight Rider
  23 stycznia 2019

  Nie ma co się bać

Powiązane tematy z artykułem: druskienniki sanatorium poradnia dietetyczna wrocław stomatolog na nfz wrocław

Posted by on 6 września 2019

Badania asocjacyjne całego genomu (GWAS) ujawniają liczne polimorfizmy pojedynczego nukleotydu (SNP) związane ze schizofrenią (SCZ); jednak nadal należy ustalić funkcjonalne charakterystyki wariantów ryzyka. Wykorzystując dane z 108 loci GWAS SCZ, przeprowadziliśmy systematyczny przegląd pod kątem miejsca wiązania miRNA z 128 SNP związanymi z SCZ i odkryliśmy, że 2 z 3 SNP zlokalizowanych w 3 UTR przewidywano do zmiany 3 miejsc wiążących miRNA w 2 docelowych genach. Spośród zidentyfikowanych SNP najbardziej istotne dla całego genomu SNP rs4702 (A / G) w 3 UTR FURIN , uprzednio zidentyfikowane jako związane z SCZ loci cech ilościowych ekspresji cis (obniżone przez allel ryzyka G) znajduje się w miejsce wiązania miR-338-3p w obecności allelu G ryzyka. Allel-specyficzna regulacja w dół FURIN przez miR-338-3p została zwalidowana za pomocą testu reporterowego lucyferazy. Ponadto wykazaliśmy, że hamowanie FURIN za pośrednictwem miR-338-3p zmniej sza dojrzewanie i wydzielanie czynnika neurotropowego (BDNF) pochodzenia ludzkiego w ludzkich embrionalnych komórkach nerkowych 293T. Nasze dane pokazują, że zależna od schizofrenii obniżenie poziomu FURIN przez miR-338-3p specyficzne dla allelu rs4702 G zmniejsza dojrzałą produkcję BDNF. Dane te pomagają wyjaśnić mechanizm genetycznych predyspozycji do schizofrenii lub innych chorób neurorozwojowych. [więcej w: druskienniki sanatorium, stomatolog na nfz wrocław, poradnia dietetyczna wrocław ]

 1. Dorian
  19 stycznia 2019

  leczenie raka jądra polega na jego usunięciu

 2. Onion King
  21 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: medycyna sportowa[…]

 3. Midnight Rider
  23 stycznia 2019

  Nie ma co się bać

Powiązane tematy z artykułem: druskienniki sanatorium poradnia dietetyczna wrocław stomatolog na nfz wrocław