Posted by on 2 września 2019

W remisji, uzyskanej po średnio 4,6 . 2,8 miesiąca i randomizacji, średnia dzienna dawka prednizonu wynosiła 17,6 . 7,3 mg. Żadna z tych cech leczenia nie różniła się istotnie pomiędzy badanymi grupami. Studiuj punkty końcowe
Nawroty
W 28 miesiącu ciężki nawrót wystąpił u 17 pacjentów z grupy azatioprynę (29%) iu 3 pacjentów z grupy rytuksymab (5%) (współczynnik ryzyka, 6,61, przedział ufności 95% [CI], 1,56 do 27,96; P = 0,002). Dlatego, aby uniknąć jednego poważnego nawrotu, 4 pacjentów (95% CI, 3 do 9) musiało być leczonych systematycznymi infuzjami rytuksymabu, a nie azatiopryną. Wszyscy pacjenci, u których wystąpił poważny nawrót, wymagali zmian w terapii immunosupresyjnej, w tym zwiększenia dawki prednizonu, zgodnie z najlepszą oceną medyczną badaczy. U ośmiu pacjentów z azatiopryną wystąpił nawrót w ciągu pierwszych 12 miesięcy leczenia podtrzymującego (2 mg na kilogram dziennie), a 2 pacjentów miało nawrót pomiędzy 12 a 22 miesiącem życia; pozostałe 7 nawrotów wystąpiło po zakończeniu leczenia azatiopryną, między 24 i 28 miesiącem. Jeden pacjent w grupie rytuksymab miał nawrót w 8. miesiącu, a 2 inne miały nawrót po ostatniej infuzji, w 22 miesiącu i w miesiącu. 24. Dwóch spośród 17 pacjentów z poważnym nawrotem w grupie azatioprynę i żaden z 3 pacjentów z poważnym nawrotem w grupie rituximabu nie przerwał leczenia prednizonem przed ich nawrotem. U ośmiu z 17 pacjentów z grupy azatiopryny, ale u żadnego z 3 pacjentów z grupy rytuksymab nie wystąpiło zajęcie nerek, gdy wystąpił ich główny nawrót. Siedemnaście z 20 pacjentów z ciężkim nawrotem miało ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń, a 15 miało nowo zdiagnozowane zapalenie naczyń.
Drobne nawroty wystąpiły u dziewięciu pacjentów z grupy azatioprynę (16%) i sześciu pacjentów z grupy rytuksymab (11%) (P = 0,43). Czterech pacjentów w grupie leczonej azatiopryną miało niewielki nawrót w ciągu pierwszych 12 miesięcy leczenia podtrzymującego, trzy między 12 a 22 miesiącem i dwa ostatnie po leczeniu azatiopryną zostało zatrzymane. Sześciu pacjentów w grupie leczonej rytuksymabem miało niewielkie nawroty przed ostatnim wlewem, w 6., 7., 12., 15. i 17. miesiącu leczenia, a ostatnie nawroty w 25. dniu. Wszystkie nawroty ustąpiły po miejscowym leczeniu glikokortykosteroidami (zapalenie nadtwardówki lub zapalenie błony śluzowej nosa) lub przemijające zwiększenie w dawce prednizonu.
Rysunek 2. Rysunek 2. Krzywe Kaplana-Meiera dla prawdopodobieństwa pozostawania bez nawrotu według grupy leczenia. Pacjenci zostali losowo przydzieleni do leczenia podtrzymującego rytuksymabem (500 mg w dniu 0 i 14, a następnie w miesiącach 6, 12 i 18 po pierwszym wlewie [strzałki]) lub azatiopryną (2 mg na kilogram na dzień od 0 do 12 miesiąca życia, 1,5 mg na kilogram dziennie do 18 miesiąca życia, następnie mg na kilogram dziennie aż do ostatniego dnia miesiąca 22 [poziome szare paski])
[przypisy: testy alergologiczne kraków, dentysta na warszawskiej gdańsk, usg dopplera cena ]

 1. Natasza
  13 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do lekarz do domu[…]

 2. Drugstore Cowboy
  15 stycznia 2019

  Samemu się jest tępotą i innych pouczać

 3. Teodor
  17 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: Astma alergiczna[…]

 4. Lord Pistachio
  19 stycznia 2019

  Czasami to po prostu jakiś drobny uraz

 5. Dr. Cocktail
  21 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu dom spokojnej starości[…]

 6. Voluntary
  23 stycznia 2019

  Moja babcia miała raka płuca

Powiązane tematy z artykułem: dentysta na warszawskiej gdańsk testy alergologiczne kraków usg dopplera cena

Posted by on 2 września 2019

W remisji, uzyskanej po średnio 4,6 . 2,8 miesiąca i randomizacji, średnia dzienna dawka prednizonu wynosiła 17,6 . 7,3 mg. Żadna z tych cech leczenia nie różniła się istotnie pomiędzy badanymi grupami. Studiuj punkty końcowe
Nawroty
W 28 miesiącu ciężki nawrót wystąpił u 17 pacjentów z grupy azatioprynę (29%) iu 3 pacjentów z grupy rytuksymab (5%) (współczynnik ryzyka, 6,61, przedział ufności 95% [CI], 1,56 do 27,96; P = 0,002). Dlatego, aby uniknąć jednego poważnego nawrotu, 4 pacjentów (95% CI, 3 do 9) musiało być leczonych systematycznymi infuzjami rytuksymabu, a nie azatiopryną. Wszyscy pacjenci, u których wystąpił poważny nawrót, wymagali zmian w terapii immunosupresyjnej, w tym zwiększenia dawki prednizonu, zgodnie z najlepszą oceną medyczną badaczy. U ośmiu pacjentów z azatiopryną wystąpił nawrót w ciągu pierwszych 12 miesięcy leczenia podtrzymującego (2 mg na kilogram dziennie), a 2 pacjentów miało nawrót pomiędzy 12 a 22 miesiącem życia; pozostałe 7 nawrotów wystąpiło po zakończeniu leczenia azatiopryną, między 24 i 28 miesiącem. Jeden pacjent w grupie rytuksymab miał nawrót w 8. miesiącu, a 2 inne miały nawrót po ostatniej infuzji, w 22 miesiącu i w miesiącu. 24. Dwóch spośród 17 pacjentów z poważnym nawrotem w grupie azatioprynę i żaden z 3 pacjentów z poważnym nawrotem w grupie rituximabu nie przerwał leczenia prednizonem przed ich nawrotem. U ośmiu z 17 pacjentów z grupy azatiopryny, ale u żadnego z 3 pacjentów z grupy rytuksymab nie wystąpiło zajęcie nerek, gdy wystąpił ich główny nawrót. Siedemnaście z 20 pacjentów z ciężkim nawrotem miało ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń, a 15 miało nowo zdiagnozowane zapalenie naczyń.
Drobne nawroty wystąpiły u dziewięciu pacjentów z grupy azatioprynę (16%) i sześciu pacjentów z grupy rytuksymab (11%) (P = 0,43). Czterech pacjentów w grupie leczonej azatiopryną miało niewielki nawrót w ciągu pierwszych 12 miesięcy leczenia podtrzymującego, trzy między 12 a 22 miesiącem i dwa ostatnie po leczeniu azatiopryną zostało zatrzymane. Sześciu pacjentów w grupie leczonej rytuksymabem miało niewielkie nawroty przed ostatnim wlewem, w 6., 7., 12., 15. i 17. miesiącu leczenia, a ostatnie nawroty w 25. dniu. Wszystkie nawroty ustąpiły po miejscowym leczeniu glikokortykosteroidami (zapalenie nadtwardówki lub zapalenie błony śluzowej nosa) lub przemijające zwiększenie w dawce prednizonu.
Rysunek 2. Rysunek 2. Krzywe Kaplana-Meiera dla prawdopodobieństwa pozostawania bez nawrotu według grupy leczenia. Pacjenci zostali losowo przydzieleni do leczenia podtrzymującego rytuksymabem (500 mg w dniu 0 i 14, a następnie w miesiącach 6, 12 i 18 po pierwszym wlewie [strzałki]) lub azatiopryną (2 mg na kilogram na dzień od 0 do 12 miesiąca życia, 1,5 mg na kilogram dziennie do 18 miesiąca życia, następnie mg na kilogram dziennie aż do ostatniego dnia miesiąca 22 [poziome szare paski])
[przypisy: testy alergologiczne kraków, dentysta na warszawskiej gdańsk, usg dopplera cena ]

 1. Natasza
  13 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do lekarz do domu[…]

 2. Drugstore Cowboy
  15 stycznia 2019

  Samemu się jest tępotą i innych pouczać

 3. Teodor
  17 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: Astma alergiczna[…]

 4. Lord Pistachio
  19 stycznia 2019

  Czasami to po prostu jakiś drobny uraz

 5. Dr. Cocktail
  21 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu dom spokojnej starości[…]

 6. Voluntary
  23 stycznia 2019

  Moja babcia miała raka płuca

Powiązane tematy z artykułem: dentysta na warszawskiej gdańsk testy alergologiczne kraków usg dopplera cena