Posted by on 11 września 2018

Wyniki dwóch badań (RAVE i RITUXVAS) wykazały, że rytuksymab nie był gorszy od codziennego doustnego lub pulsacyjnego dożylnego cyklofosfamidu w celu indukcji całkowitej remisji o 6 miesięcy i był związany z podobnym odsetkiem zdarzeń niepożądanych .3,4 Utrzymanie remisji pozostaje dużym wyzwaniem. W dwóch poprzednich badaniach nad terapią podtrzymującą porównano leczenie ciągłym cyklofosfamidem z azatiopryną2 i azatioprynę porównano z metotreksatem (badanie WEGENT) .5 Wskaźniki nawrotów w poprzednim badaniu wyniosły 13,7% w grupa cyklofosfamidowa i 15,5% w grupie azatiopryny, w 18 miesięcy po rozpoznaniu; w tym ostatnim badaniu odsetek nawrotów wynosił 36% w grupie azatioprynę i 33% w grupie otrzymującej metotreksat po średnim okresie obserwacji 29 miesięcy po remisji. W badaniu RAVE 3 pacjentów z remisją indukowaną rytuksymabem nie otrzymało leczenia podtrzymującego, a u pacjentów z remisją indukowaną cyklofosfamidem przyjęto azatioprynę; po 18 miesiącach częstość nawrotów – odpowiednio 32% i 29% – oraz nasilenie rzutów choroby były podobne między grupami.9
Chociaż wyniki kilku retrospektywnych badań sugerują, że leczenie podtrzymujące z kolejnymi infuzjami rytuksymabu w przypadku zapalenia naczyń związanej z ANCA może być skuteczne, 10,11 to podejście nie zostało jeszcze dokładnie ocenione. Przeprowadziliśmy niezaślepione, randomizowane, kontrolowane badanie w celu porównania systematycznych infuzji rytuksymabu i azatiopryny, standardowego leczenia podtrzymującego remisję u pacjentów z ziarniniakowatością z zapaleniem naczyń, mikroskopowym zapaleniem naczyń, lub zależnym od nerek zapaleniem naczyń związanym z ANCA, którzy są w remisji po terapia indukcyjna cyklofosfamid-glukokortykoida. Zastosowaliśmy niższą dawkę rytuksymabu niż zalecana w celu utrzymania remisji reumatoidalnego zapalenia stawów 12, co sugeruje, że ten schemat leczenia oparty na rytuksymabie byłby bardziej skuteczny i co najmniej równie bezpieczny jak azatiopryna.
Metody
Przestudiuj badanie
Ta próba, Utrzymanie remisji z użyciem Rituximabu w układowym zapaleniu naczyń związanym z ANCA (MAINRITSAN), została zaprojektowana przez dwóch badaczy koprynckich (pierwszego i drugiego autora), którzy również napisali i napisali manuskrypt, z odpowiednim wkładem od współautorów i badaczy na inne strony (patrz Dodatek dodatkowy, dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie). Hôpital Cochin Comité de Protection des Personnes (Paryż) zatwierdziła badanie, które otrzymało wsparcie prawne, kontrolne i administracyjne od Assistance Publique-Hôpitaux de Paris i zostało sfinansowane przez francuskie Ministerstwo Zdrowia. Badacze strony zgromadzili dane, które zostały przeanalizowane przez komisję do analizy danych; komitet nie obejmował przedstawicieli Hoffmann-La Roche, którzy dostarczyli część rituximabu do badania
[patrz też: szpital radomsko rejestracja, omułek zielonowargowy kapsułki, poradnia dietetyczna wrocław ]

Powiązane tematy z artykułem: omułek zielonowargowy kapsułki poradnia dietetyczna wrocław szpital radomsko rejestracja

Posted by on 11 września 2018

Wyniki dwóch badań (RAVE i RITUXVAS) wykazały, że rytuksymab nie był gorszy od codziennego doustnego lub pulsacyjnego dożylnego cyklofosfamidu w celu indukcji całkowitej remisji o 6 miesięcy i był związany z podobnym odsetkiem zdarzeń niepożądanych .3,4 Utrzymanie remisji pozostaje dużym wyzwaniem. W dwóch poprzednich badaniach nad terapią podtrzymującą porównano leczenie ciągłym cyklofosfamidem z azatiopryną2 i azatioprynę porównano z metotreksatem (badanie WEGENT) .5 Wskaźniki nawrotów w poprzednim badaniu wyniosły 13,7% w grupa cyklofosfamidowa i 15,5% w grupie azatiopryny, w 18 miesięcy po rozpoznaniu; w tym ostatnim badaniu odsetek nawrotów wynosił 36% w grupie azatioprynę i 33% w grupie otrzymującej metotreksat po średnim okresie obserwacji 29 miesięcy po remisji. W badaniu RAVE 3 pacjentów z remisją indukowaną rytuksymabem nie otrzymało leczenia podtrzymującego, a u pacjentów z remisją indukowaną cyklofosfamidem przyjęto azatioprynę; po 18 miesiącach częstość nawrotów – odpowiednio 32% i 29% – oraz nasilenie rzutów choroby były podobne między grupami.9
Chociaż wyniki kilku retrospektywnych badań sugerują, że leczenie podtrzymujące z kolejnymi infuzjami rytuksymabu w przypadku zapalenia naczyń związanej z ANCA może być skuteczne, 10,11 to podejście nie zostało jeszcze dokładnie ocenione. Przeprowadziliśmy niezaślepione, randomizowane, kontrolowane badanie w celu porównania systematycznych infuzji rytuksymabu i azatiopryny, standardowego leczenia podtrzymującego remisję u pacjentów z ziarniniakowatością z zapaleniem naczyń, mikroskopowym zapaleniem naczyń, lub zależnym od nerek zapaleniem naczyń związanym z ANCA, którzy są w remisji po terapia indukcyjna cyklofosfamid-glukokortykoida. Zastosowaliśmy niższą dawkę rytuksymabu niż zalecana w celu utrzymania remisji reumatoidalnego zapalenia stawów 12, co sugeruje, że ten schemat leczenia oparty na rytuksymabie byłby bardziej skuteczny i co najmniej równie bezpieczny jak azatiopryna.
Metody
Przestudiuj badanie
Ta próba, Utrzymanie remisji z użyciem Rituximabu w układowym zapaleniu naczyń związanym z ANCA (MAINRITSAN), została zaprojektowana przez dwóch badaczy koprynckich (pierwszego i drugiego autora), którzy również napisali i napisali manuskrypt, z odpowiednim wkładem od współautorów i badaczy na inne strony (patrz Dodatek dodatkowy, dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie). Hôpital Cochin Comité de Protection des Personnes (Paryż) zatwierdziła badanie, które otrzymało wsparcie prawne, kontrolne i administracyjne od Assistance Publique-Hôpitaux de Paris i zostało sfinansowane przez francuskie Ministerstwo Zdrowia. Badacze strony zgromadzili dane, które zostały przeanalizowane przez komisję do analizy danych; komitet nie obejmował przedstawicieli Hoffmann-La Roche, którzy dostarczyli część rituximabu do badania
[patrz też: szpital radomsko rejestracja, omułek zielonowargowy kapsułki, poradnia dietetyczna wrocław ]

Powiązane tematy z artykułem: omułek zielonowargowy kapsułki poradnia dietetyczna wrocław szpital radomsko rejestracja