Posted by on 1 września 2019

Kryteria kwalifikowalności to podejrzewana lub potwierdzona infekcja, dwa lub więcej kryteriów dla układowej odpowiedzi zapalnej26 (patrz sekcja Metody w dodatkowym dodatku) oraz dowody oporności na niedotlenienie lub hipoperfuzji. Podciśnienie oporne zdefiniowano jako skurczowe ciśnienie krwi mniejsze niż 90 mm Hg lub średnie ciśnienie tętnicze mniejsze niż 65 mm Hg po dożylnym podaniu dożylnym w dawce 1000 ml lub większej w ciągu 60 minut. Hipoperfuzję definiowano jako poziom mleczanu we krwi 4,0 mmol na litr lub więcej. Randomizacja była wymagana w ciągu 2 godzin po spełnieniu ostatniego kryterium włączenia. Rozpoczęcie pierwszej dawki dożylnej terapii przeciwdrobnoustrojowej było obowiązkowe przed randomizacją. Kryteria wykluczające badania przedstawiono w sekcji Metody w dodatkowym dodatku. Randomizacja
Zakwalifikowani pacjenci zostali losowo przydzieleni w stosunku 1: 1, aby otrzymać EGDT lub zwykłą opiekę przez 6 godzin. Randomizacja została podzielona na warstwy według centrum badawczego z wykorzystaniem metody permutowanego bloku i została przeprowadzona za pomocą centralnego, telefonicznego interaktywnego systemu odpowiedzi głosowej, który był dostępny 24 godziny na dobę. Ze względu na charakter interwencji wszyscy pacjenci i klinicyści zaangażowani w opiekę byli świadomi zadań w grupie badanej.
Studiowanie zabiegów
W przypadku pacjentów w grupie leczonej zwykle decyzje dotyczące lokalizacji opieki, badań, monitorowania i wszystkich terapii zostały podjęte przez leczący zespół kliniczny. Pomiar ScvO2 był niedozwolony podczas 6-godzinnego okresu interwencji. Zebrano dane dotyczące wprowadzania inwazyjnych urządzeń monitorujących, resuscytacji płynu dożylnego, wsparcia wazoaktywnego, transfuzji czerwonych krwinek, mechanicznej wentylacji i innej terapii wspomagającej.
W przypadku pacjentów z grupy EGDT interwencję dostarczył zespół badawczy przeszkolony w zakresie dostarczania EGDT. Zarówno dostawcy usług opieki zdrowotnej, jak i miejsce dostawy byli zależni od lokalnych zasobów. W związku z tym badacze zastosowali modele wdrażania EGDT oparte na oddziale ratunkowym, na oddziale intensywnej terapii (ICU) lub na obu. Zastosowano wieloaspektową interwencję w celu standaryzacji dostarczania EGDT w różnych miejscach.24 Szczegóły dotyczące wdrożenia EGDT, personelu i lokalizacji przedstawiono w tabelach S1 i Ryc. S1 w dodatkowym dodatku.
W grupie EGDT do cewnika tętniczego i centralnego cewnika żylnego zdolnego do ciągłego pomiaru ScvO2 (Edwards Lifesciences) wprowadzono w ciągu godziny po randomizacji. Algorytm resuscytacji oparto na oryginalnym algorytmie EGDT 11 i śledzono go do 6 godzin po randomizacji (ryc. S1 w Dodatku Aneks).
Wyniki badań
Pierwszorzędowym wynikiem badania była śmierć z dowolnej przyczyny w ciągu 90 dni po randomizacji
[podobne: kino promień tuchów, obiadkowo suwałki, apteka pod lwem białystok ]

 1. Elżbieta
  19 stycznia 2019

  może i was dotyczy podobny problem

 2. The Happy Jock
  21 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: bcaa[…]

 3. Bowie
  23 stycznia 2019

  Piszta co chceta

Powiązane tematy z artykułem: apteka pod lwem białystok kino promień tuchów obiadkowo suwałki

Posted by on 1 września 2019

Kryteria kwalifikowalności to podejrzewana lub potwierdzona infekcja, dwa lub więcej kryteriów dla układowej odpowiedzi zapalnej26 (patrz sekcja Metody w dodatkowym dodatku) oraz dowody oporności na niedotlenienie lub hipoperfuzji. Podciśnienie oporne zdefiniowano jako skurczowe ciśnienie krwi mniejsze niż 90 mm Hg lub średnie ciśnienie tętnicze mniejsze niż 65 mm Hg po dożylnym podaniu dożylnym w dawce 1000 ml lub większej w ciągu 60 minut. Hipoperfuzję definiowano jako poziom mleczanu we krwi 4,0 mmol na litr lub więcej. Randomizacja była wymagana w ciągu 2 godzin po spełnieniu ostatniego kryterium włączenia. Rozpoczęcie pierwszej dawki dożylnej terapii przeciwdrobnoustrojowej było obowiązkowe przed randomizacją. Kryteria wykluczające badania przedstawiono w sekcji Metody w dodatkowym dodatku. Randomizacja
Zakwalifikowani pacjenci zostali losowo przydzieleni w stosunku 1: 1, aby otrzymać EGDT lub zwykłą opiekę przez 6 godzin. Randomizacja została podzielona na warstwy według centrum badawczego z wykorzystaniem metody permutowanego bloku i została przeprowadzona za pomocą centralnego, telefonicznego interaktywnego systemu odpowiedzi głosowej, który był dostępny 24 godziny na dobę. Ze względu na charakter interwencji wszyscy pacjenci i klinicyści zaangażowani w opiekę byli świadomi zadań w grupie badanej.
Studiowanie zabiegów
W przypadku pacjentów w grupie leczonej zwykle decyzje dotyczące lokalizacji opieki, badań, monitorowania i wszystkich terapii zostały podjęte przez leczący zespół kliniczny. Pomiar ScvO2 był niedozwolony podczas 6-godzinnego okresu interwencji. Zebrano dane dotyczące wprowadzania inwazyjnych urządzeń monitorujących, resuscytacji płynu dożylnego, wsparcia wazoaktywnego, transfuzji czerwonych krwinek, mechanicznej wentylacji i innej terapii wspomagającej.
W przypadku pacjentów z grupy EGDT interwencję dostarczył zespół badawczy przeszkolony w zakresie dostarczania EGDT. Zarówno dostawcy usług opieki zdrowotnej, jak i miejsce dostawy byli zależni od lokalnych zasobów. W związku z tym badacze zastosowali modele wdrażania EGDT oparte na oddziale ratunkowym, na oddziale intensywnej terapii (ICU) lub na obu. Zastosowano wieloaspektową interwencję w celu standaryzacji dostarczania EGDT w różnych miejscach.24 Szczegóły dotyczące wdrożenia EGDT, personelu i lokalizacji przedstawiono w tabelach S1 i Ryc. S1 w dodatkowym dodatku.
W grupie EGDT do cewnika tętniczego i centralnego cewnika żylnego zdolnego do ciągłego pomiaru ScvO2 (Edwards Lifesciences) wprowadzono w ciągu godziny po randomizacji. Algorytm resuscytacji oparto na oryginalnym algorytmie EGDT 11 i śledzono go do 6 godzin po randomizacji (ryc. S1 w Dodatku Aneks).
Wyniki badań
Pierwszorzędowym wynikiem badania była śmierć z dowolnej przyczyny w ciągu 90 dni po randomizacji
[podobne: kino promień tuchów, obiadkowo suwałki, apteka pod lwem białystok ]

 1. Elżbieta
  19 stycznia 2019

  może i was dotyczy podobny problem

 2. The Happy Jock
  21 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: bcaa[…]

 3. Bowie
  23 stycznia 2019

  Piszta co chceta

Powiązane tematy z artykułem: apteka pod lwem białystok kino promień tuchów obiadkowo suwałki