Posted by on 12 września 2018

Wcześniejsza ocena żywotnego glutenu pszennego za pomocą enzymatycznego testu immunoabsorpcyjnego i analizy Western blot wykazała obecność białek glutenowych typowo występujących w gluten pszenny. Randomizacja, stratyfikowana według kraju uczestniczącego, została przeprowadzona przy użyciu zmiennych rozmiarów bloków od 4 do 8 i oprogramowania SPSS, wersja 18.0 (SPSS). Badacze i rodzice uczestników nie byli świadomi zadań interwencyjnych. Przestrzeganie zadania badawczego oceniano za pomocą częstych wywiadów z rodzicami (Tabela Uważano, że uczestnicy przestrzegali przydziału interwencyjnego, jeśli zostało spożyte co najmniej 75% badanego materiału (gluten lub placebo) i nie spożyto żadnego dodatkowego glutenu. Po interwencji rodzice zostali poinformowani o stopniowym wprowadzaniu glutenu, stosując zwykłe produkty i wystandaryzowane zalecenia (patrz Dodatek dodatkowy).
Wyniki
Pierwszorzędowym rezultatem była częstość celiakii w wieku 3 lat. Rozpoznanie celiakii oparto na wynikach histologicznych biopsji jelita cienkiego, zgodnie z kryteriami z 1990 r. Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii Dziecięcej, Hepatologii i Żywienia (ESPGHAN) .28 Drugorzędne punkty końcowe to występowanie objawów i odporności odpowiedź na gluten, na co wskazują podwyższone przeciwciała w surowicy związane z celiakią (przeciwciała przeciwgliadynowe i TG2A) (patrz Dodatek dodatkowy).
Kontynuacja i ocena Celiakii
Okresowo monitorowaliśmy stan zdrowia, zmienne antropometryczne i nawyki żywieniowe (tj. Karmienie piersią i karmienie mieszankami), a także określiliśmy ilościowo spożycie glutenu29 za pomocą standardowych kwestionariuszy (Tabela S1 w Dodatku uzupełniającym). Pomiary przeciwciał antygliadyny w surowicy i TG2A przeprowadzono centralnie co najmniej siedem razy w ciągu pierwszych 3 lat, a następnie co rok. Rodzicom dzieci z podwyższonymi przeciwciałami związanymi z celiakią lub z objawami sugerującymi celiakię zaproponowano biopsję jelita cienkiego w celu potwierdzenia rozpoznania u ich dziecka (patrz Dodatek Uzupełniający). Próbki biopsji oceniano histologicznie w miejscach badań, a także były analizowane przez autora, który jest patologiem. 30 Wiek pacjenta, u którego wykonano biopsję diagnostyczną, uważano za wiek w momencie rozpoznania celiakii.
Przestudiuj badanie
Badanie zostało zatwierdzone przez komitet ds. Etyki lekarskiej w każdym centrum uczestniczącym i było zgodne z wytycznymi Dobrej Praktyki Klinicznej (patrz Dodatek Uzupełniający). Autorzy ręczyli za prawdziwość i kompletność danych i analiz zgłoszonych oraz za zgodność badania z protokołem, dostępnym pod adresem.
W latach 2007-2011 badanie nie miało wsparcia komercyjnego
[więcej w: szpital radomsko rejestracja, poradnia dietetyczna wrocław, zęby implanty cena ]

Powiązane tematy z artykułem: poradnia dietetyczna wrocław szpital radomsko rejestracja zęby implanty cena

Posted by on 12 września 2018

Wcześniejsza ocena żywotnego glutenu pszennego za pomocą enzymatycznego testu immunoabsorpcyjnego i analizy Western blot wykazała obecność białek glutenowych typowo występujących w gluten pszenny. Randomizacja, stratyfikowana według kraju uczestniczącego, została przeprowadzona przy użyciu zmiennych rozmiarów bloków od 4 do 8 i oprogramowania SPSS, wersja 18.0 (SPSS). Badacze i rodzice uczestników nie byli świadomi zadań interwencyjnych. Przestrzeganie zadania badawczego oceniano za pomocą częstych wywiadów z rodzicami (Tabela Uważano, że uczestnicy przestrzegali przydziału interwencyjnego, jeśli zostało spożyte co najmniej 75% badanego materiału (gluten lub placebo) i nie spożyto żadnego dodatkowego glutenu. Po interwencji rodzice zostali poinformowani o stopniowym wprowadzaniu glutenu, stosując zwykłe produkty i wystandaryzowane zalecenia (patrz Dodatek dodatkowy).
Wyniki
Pierwszorzędowym rezultatem była częstość celiakii w wieku 3 lat. Rozpoznanie celiakii oparto na wynikach histologicznych biopsji jelita cienkiego, zgodnie z kryteriami z 1990 r. Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii Dziecięcej, Hepatologii i Żywienia (ESPGHAN) .28 Drugorzędne punkty końcowe to występowanie objawów i odporności odpowiedź na gluten, na co wskazują podwyższone przeciwciała w surowicy związane z celiakią (przeciwciała przeciwgliadynowe i TG2A) (patrz Dodatek dodatkowy).
Kontynuacja i ocena Celiakii
Okresowo monitorowaliśmy stan zdrowia, zmienne antropometryczne i nawyki żywieniowe (tj. Karmienie piersią i karmienie mieszankami), a także określiliśmy ilościowo spożycie glutenu29 za pomocą standardowych kwestionariuszy (Tabela S1 w Dodatku uzupełniającym). Pomiary przeciwciał antygliadyny w surowicy i TG2A przeprowadzono centralnie co najmniej siedem razy w ciągu pierwszych 3 lat, a następnie co rok. Rodzicom dzieci z podwyższonymi przeciwciałami związanymi z celiakią lub z objawami sugerującymi celiakię zaproponowano biopsję jelita cienkiego w celu potwierdzenia rozpoznania u ich dziecka (patrz Dodatek Uzupełniający). Próbki biopsji oceniano histologicznie w miejscach badań, a także były analizowane przez autora, który jest patologiem. 30 Wiek pacjenta, u którego wykonano biopsję diagnostyczną, uważano za wiek w momencie rozpoznania celiakii.
Przestudiuj badanie
Badanie zostało zatwierdzone przez komitet ds. Etyki lekarskiej w każdym centrum uczestniczącym i było zgodne z wytycznymi Dobrej Praktyki Klinicznej (patrz Dodatek Uzupełniający). Autorzy ręczyli za prawdziwość i kompletność danych i analiz zgłoszonych oraz za zgodność badania z protokołem, dostępnym pod adresem.
W latach 2007-2011 badanie nie miało wsparcia komercyjnego
[więcej w: szpital radomsko rejestracja, poradnia dietetyczna wrocław, zęby implanty cena ]

Powiązane tematy z artykułem: poradnia dietetyczna wrocław szpital radomsko rejestracja zęby implanty cena