Posted by on 1 września 2019

Spośród 4038 pacjentów poddanych ocenie, 2012 roku przydzielono do grupy otrzymującej darbepoetynę alfa, a 2026 pacjentów otrzymało placebo. Badanie przeprowadzono na podstawie zdarzeń i zakończono w dniu 28 marca 2009 r., A średni okres obserwacji wynosił 29,1 miesięcy. W tym czasie nadal obserwowano 3523 pacjentów (87,2%) z powodu klinicznych punktów końcowych lub zmarło; w tej grupie było 1761 pacjentów z grupy darbepoetyny alfa (87,5%) i 1762 pacjentów z grupy placebo (87,0%). Istotny status w momencie zakończenia badania był nieznany u 153 pacjentów w grupie leczonej darbepoetyną alfa (7,6%) i 164 w grupie placebo (8,1%) (patrz Schemat skonsolidowany dla raportu dotyczącego próby [CONSORT] w Dodatku uzupełniającym). Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka wyjściowa pacjentów. Mediana wieku wynosiła 68 lat, a 57,3% pacjentów stanowiły kobiety; 65,4% pacjentów miało w przeszłości chorobę sercowo-naczyniową, z podobnymi odsetkami pacjentów w każdej grupie, którzy zgłosili historię choroby wieńcowej, udar, chorobę tętnic obwodowych i zawał mięśnia sercowego. Wystąpił brak równowagi w odsetku pacjentów z niewydolnością serca w wywiadzie (31,5% w grupie darbepoetyny alfa vs. 35,2% w grupie placebo, nieskorygowana P = 0,01). Nie stwierdzono istotnych klinicznie braków równowagi pod względem parametrów życiowych, danych laboratoryjnych lub stosowania leków na choroby sercowo-naczyniowe i cukrzycę (Tabela 1).
Interwencja i wartości hemoglobiny
Ryc. 1. Ryc. 1. Średnie stężenia hemoglobiny w okresie 48 miesięcy wśród pacjentów, którym przydzielono darbepoetynę Alfa lub placebo. I słupki reprezentują standardowe błędy.
Ogólny średni poziom hemoglobiny na początku badania wynosił 10,4 g na decylitr (zakres międzykwartylowy, 9,8 do 10,9). Między grupami różnice w wartościach hemoglobiny były widoczne mniej niż miesiąc po randomizacji, a różnice były znaczące o miesiąc (ryc. 1). Od 3 miesięcy do zakończenia leczenia mediana poziomu hemoglobiny (w oparciu o pole pod krzywą) wyniosła 12,5 g na decylitr (zakres międzykwartylny, 12,0 do 12,8) w grupie darbepoetyny alfa i 10,6 g na decylitr (odległość między kolejnymi fazami, 9,9 do 11,3) w grupie placebo (P <0,001) (rysunek 1). Łącznie 84,6% pacjentów w grupie otrzymującej darbepoetynę alfa i 86,9% pacjentów w grupie placebo zostało przełączonych na comiesięczne dawkowanie. W trakcie badania 46% pacjentów otrzymujących placebo otrzymało co najmniej jedną dawkę darbepoetyny alfa w ramach terapii ratunkowej. Mediana miesięcznej dawki u pacjentów przyjmujących placebo wynosiła 0 .g (zakres międzykwartylu, 0 do 5) w porównaniu z 176 .g (odstęp międzykwartyla- nowy, od 104 do 305) u pacjentów przyjmujących darbepoetynę alfa. Wśród pacjentów, którzy nie zmarli lub nie przeszli progresji do schyłkowej niewydolności nerek, 93,9% pacjentów w grupie otrzymującej darbepoetynę alfa i 90,4% pacjentów w grupie otrzymującej placebo otrzymało przydzielone leczenie w ciągu 6 miesięcy; 87,4% i 83,7%, odpowiednio, na rok; i odpowiednio 74,3% i 69,3% po 2 latach. Nie stwierdzono istotnej różnicy w proporcjach pacjentów otrzymujących żelazo w postaci jamy ustnej podczas badania (66,8% osób w grupie otrzymującej darbepoetynę alfa i 68,6% osób w grupie otrzymującej placebo, P = 0,25); jednak więcej pacjentów w grupie placebo otrzymywało dożylnie żelazo (20,4%, vs [hasła pokrewne: corten medic pasaż ursynowski, rej krasnik, testy alergologiczne kraków ]

 1. Tymon
  13 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do dieta odchudzająca[…]

 2. Kinga
  15 stycznia 2019

  Też słyszałam bardzo dobre opinie o rehabilitacji

 3. Andrzej
  17 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: ortopeda[…]

 4. Bianka
  19 stycznia 2019

  Badaja badaja i nic

 5. Stanisław
  21 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: stomatolog bielsko[…]

 6. Lidia
  23 stycznia 2019

  Profilaktykę i w ogóle wzmacniająca krążenie trzeba rozpocząć już po 40

Powiązane tematy z artykułem: corten medic pasaż ursynowski rej krasnik testy alergologiczne kraków

Posted by on 1 września 2019

Spośród 4038 pacjentów poddanych ocenie, 2012 roku przydzielono do grupy otrzymującej darbepoetynę alfa, a 2026 pacjentów otrzymało placebo. Badanie przeprowadzono na podstawie zdarzeń i zakończono w dniu 28 marca 2009 r., A średni okres obserwacji wynosił 29,1 miesięcy. W tym czasie nadal obserwowano 3523 pacjentów (87,2%) z powodu klinicznych punktów końcowych lub zmarło; w tej grupie było 1761 pacjentów z grupy darbepoetyny alfa (87,5%) i 1762 pacjentów z grupy placebo (87,0%). Istotny status w momencie zakończenia badania był nieznany u 153 pacjentów w grupie leczonej darbepoetyną alfa (7,6%) i 164 w grupie placebo (8,1%) (patrz Schemat skonsolidowany dla raportu dotyczącego próby [CONSORT] w Dodatku uzupełniającym). Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka wyjściowa pacjentów. Mediana wieku wynosiła 68 lat, a 57,3% pacjentów stanowiły kobiety; 65,4% pacjentów miało w przeszłości chorobę sercowo-naczyniową, z podobnymi odsetkami pacjentów w każdej grupie, którzy zgłosili historię choroby wieńcowej, udar, chorobę tętnic obwodowych i zawał mięśnia sercowego. Wystąpił brak równowagi w odsetku pacjentów z niewydolnością serca w wywiadzie (31,5% w grupie darbepoetyny alfa vs. 35,2% w grupie placebo, nieskorygowana P = 0,01). Nie stwierdzono istotnych klinicznie braków równowagi pod względem parametrów życiowych, danych laboratoryjnych lub stosowania leków na choroby sercowo-naczyniowe i cukrzycę (Tabela 1).
Interwencja i wartości hemoglobiny
Ryc. 1. Ryc. 1. Średnie stężenia hemoglobiny w okresie 48 miesięcy wśród pacjentów, którym przydzielono darbepoetynę Alfa lub placebo. I słupki reprezentują standardowe błędy.
Ogólny średni poziom hemoglobiny na początku badania wynosił 10,4 g na decylitr (zakres międzykwartylowy, 9,8 do 10,9). Między grupami różnice w wartościach hemoglobiny były widoczne mniej niż miesiąc po randomizacji, a różnice były znaczące o miesiąc (ryc. 1). Od 3 miesięcy do zakończenia leczenia mediana poziomu hemoglobiny (w oparciu o pole pod krzywą) wyniosła 12,5 g na decylitr (zakres międzykwartylny, 12,0 do 12,8) w grupie darbepoetyny alfa i 10,6 g na decylitr (odległość między kolejnymi fazami, 9,9 do 11,3) w grupie placebo (P <0,001) (rysunek 1). Łącznie 84,6% pacjentów w grupie otrzymującej darbepoetynę alfa i 86,9% pacjentów w grupie placebo zostało przełączonych na comiesięczne dawkowanie. W trakcie badania 46% pacjentów otrzymujących placebo otrzymało co najmniej jedną dawkę darbepoetyny alfa w ramach terapii ratunkowej. Mediana miesięcznej dawki u pacjentów przyjmujących placebo wynosiła 0 .g (zakres międzykwartylu, 0 do 5) w porównaniu z 176 .g (odstęp międzykwartyla- nowy, od 104 do 305) u pacjentów przyjmujących darbepoetynę alfa. Wśród pacjentów, którzy nie zmarli lub nie przeszli progresji do schyłkowej niewydolności nerek, 93,9% pacjentów w grupie otrzymującej darbepoetynę alfa i 90,4% pacjentów w grupie otrzymującej placebo otrzymało przydzielone leczenie w ciągu 6 miesięcy; 87,4% i 83,7%, odpowiednio, na rok; i odpowiednio 74,3% i 69,3% po 2 latach. Nie stwierdzono istotnej różnicy w proporcjach pacjentów otrzymujących żelazo w postaci jamy ustnej podczas badania (66,8% osób w grupie otrzymującej darbepoetynę alfa i 68,6% osób w grupie otrzymującej placebo, P = 0,25); jednak więcej pacjentów w grupie placebo otrzymywało dożylnie żelazo (20,4%, vs [hasła pokrewne: corten medic pasaż ursynowski, rej krasnik, testy alergologiczne kraków ]

 1. Tymon
  13 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do dieta odchudzająca[…]

 2. Kinga
  15 stycznia 2019

  Też słyszałam bardzo dobre opinie o rehabilitacji

 3. Andrzej
  17 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: ortopeda[…]

 4. Bianka
  19 stycznia 2019

  Badaja badaja i nic

 5. Stanisław
  21 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: stomatolog bielsko[…]

 6. Lidia
  23 stycznia 2019

  Profilaktykę i w ogóle wzmacniająca krążenie trzeba rozpocząć już po 40

Powiązane tematy z artykułem: corten medic pasaż ursynowski rej krasnik testy alergologiczne kraków