Posted by on 27 września 2018

Podawanie streptomycyny daje również wyleczenie. Ponadto leczenie za pomocą naświetlań lampą kwarcową daje dobre wyniki. Gruźlica ucha środkowego występu je u dorosłych chorych na gruźlicę płuc lub też u dzieci, które przebyły zakażenie gruźlicze. Zakażenie gruźlicze ucha środkowego następuje drogą trąbki słuchowej, która nie wykazuje zwykle zmian gruźliczych. Drogą krwionośną może nastąpić zakażenie kości skalistej. Możemy odróżnić postać wysiękowo-martwiczą albo też przerostową. Postać wysiękowo – martwicza gruźlicy ucha może obejmować kość skalistą i spowodować martwaki wewnątrz ścian jamy bębenkowej, wyrostka sutkowego i błędnika. W postaci przerostowej występuje bujanie ziarniny gruźliczej, która wypełnia jamę bębenkową i wyrasta do przewodu zewnętrznego słuchowego. [więcej w: rehabilitacja ud, testy alergologiczne kraków, protezy szkieletowe acetalowe ]

Powiązane tematy z artykułem: protezy szkieletowe acetalowe rehabilitacja ud testy alergologiczne kraków

Posted by on 27 września 2018

Podawanie streptomycyny daje również wyleczenie. Ponadto leczenie za pomocą naświetlań lampą kwarcową daje dobre wyniki. Gruźlica ucha środkowego występu je u dorosłych chorych na gruźlicę płuc lub też u dzieci, które przebyły zakażenie gruźlicze. Zakażenie gruźlicze ucha środkowego następuje drogą trąbki słuchowej, która nie wykazuje zwykle zmian gruźliczych. Drogą krwionośną może nastąpić zakażenie kości skalistej. Możemy odróżnić postać wysiękowo-martwiczą albo też przerostową. Postać wysiękowo – martwicza gruźlicy ucha może obejmować kość skalistą i spowodować martwaki wewnątrz ścian jamy bębenkowej, wyrostka sutkowego i błędnika. W postaci przerostowej występuje bujanie ziarniny gruźliczej, która wypełnia jamę bębenkową i wyrasta do przewodu zewnętrznego słuchowego. [więcej w: rehabilitacja ud, testy alergologiczne kraków, protezy szkieletowe acetalowe ]

Powiązane tematy z artykułem: protezy szkieletowe acetalowe rehabilitacja ud testy alergologiczne kraków