Posted by on 14 września 2018

O przerzedzeniu korowym w regionach czołowych i skroniowych donoszono u osób ze zdiagnozowaną schizofrenią i, w mniejszym stopniu, u ich niedotkniętych krewnych pierwszego stopnia. Podobnie, krewni pierwszego stopnia wykazują osłabione różnice w wydajności neurokognitywnej w porównaniu ze zdrowymi kontrolami, co wskazuje, że wydajność neurokognitywna może być ważnym endofenotypem zaburzenia. Mniej wiadomo o tym, jak grubość warstwy korowej wiąże się z występowaniem neurokognitywnym u tych osób. Biorąc pod uwagę silny charakter czasowych nieprawidłowości strukturalnych w schizofrenii, badanie to miało na celu określenie, w jaki sposób skurcz kory czasowej płata może odnosić się do pamięci werbalnej u krewnych pierwszego stopnia. Nieleczeni rodzice i rodzeństwo osób z schizofrenią o początku dorosłości ( N = 62) i osobnikami z rodzin kontrolnych zdrowych ( N = 70) uczestniczących w badaniu rodzinnym UCLA otrzymali strukturalny obraz rezonansu magnetycznego i uzupełnili baterię testów neurokognitywnych. Grubość korowa została oszacowana na całej korze, a miary grubości wszystkich regionów płata skroniowego zostały zsumowane, uśrednione i zestualizowane dla wieku i płci w celu wytworzenia zmiennej. Werbalny czynnik uczenia się został wyprowadzony z dwóch powszechnych testów uczenia się i pamięci werbalnej, CVLT-II i pamięci logicznej WMS-III. Wyniki wykazały znaczącą interakcję między grupowym a werbalnym uczeniem się w związku z grubością płata skroniowego. Analizy post-hoc ujawniły znaczące korelacje między uczeniem się werbalnym a grubością kory u krewnych pacjentów ze schizofrenią, które były napędzane przez natychmiastowe wyniki przypominające w CVLT-II i pamięci logicznej. Odkrycia te wskazują, że grubość kory w korze skroniowej może reprezentować korelację strukturalną dla zakodowania informacji werbalnej u niedotkniętych krewnych osób ze schizofrenią. [więcej w: szpital radomsko rejestracja, lek bez recepty na owsik, druskienniki sanatorium ]

Powiązane tematy z artykułem: druskienniki sanatorium lek bez recepty na owsik szpital radomsko rejestracja

Posted by on 14 września 2018

O przerzedzeniu korowym w regionach czołowych i skroniowych donoszono u osób ze zdiagnozowaną schizofrenią i, w mniejszym stopniu, u ich niedotkniętych krewnych pierwszego stopnia. Podobnie, krewni pierwszego stopnia wykazują osłabione różnice w wydajności neurokognitywnej w porównaniu ze zdrowymi kontrolami, co wskazuje, że wydajność neurokognitywna może być ważnym endofenotypem zaburzenia. Mniej wiadomo o tym, jak grubość warstwy korowej wiąże się z występowaniem neurokognitywnym u tych osób. Biorąc pod uwagę silny charakter czasowych nieprawidłowości strukturalnych w schizofrenii, badanie to miało na celu określenie, w jaki sposób skurcz kory czasowej płata może odnosić się do pamięci werbalnej u krewnych pierwszego stopnia. Nieleczeni rodzice i rodzeństwo osób z schizofrenią o początku dorosłości ( N = 62) i osobnikami z rodzin kontrolnych zdrowych ( N = 70) uczestniczących w badaniu rodzinnym UCLA otrzymali strukturalny obraz rezonansu magnetycznego i uzupełnili baterię testów neurokognitywnych. Grubość korowa została oszacowana na całej korze, a miary grubości wszystkich regionów płata skroniowego zostały zsumowane, uśrednione i zestualizowane dla wieku i płci w celu wytworzenia zmiennej. Werbalny czynnik uczenia się został wyprowadzony z dwóch powszechnych testów uczenia się i pamięci werbalnej, CVLT-II i pamięci logicznej WMS-III. Wyniki wykazały znaczącą interakcję między grupowym a werbalnym uczeniem się w związku z grubością płata skroniowego. Analizy post-hoc ujawniły znaczące korelacje między uczeniem się werbalnym a grubością kory u krewnych pacjentów ze schizofrenią, które były napędzane przez natychmiastowe wyniki przypominające w CVLT-II i pamięci logicznej. Odkrycia te wskazują, że grubość kory w korze skroniowej może reprezentować korelację strukturalną dla zakodowania informacji werbalnej u niedotkniętych krewnych osób ze schizofrenią. [więcej w: szpital radomsko rejestracja, lek bez recepty na owsik, druskienniki sanatorium ]

Powiązane tematy z artykułem: druskienniki sanatorium lek bez recepty na owsik szpital radomsko rejestracja