Posted by on 10 lipca 2019

Po medianie obserwacji trwającej 62 miesiące, 186 pacjentów miało nawrót lokalny lub regionalny, raka piersi drugiej strony, odległe przerzuty lub drugi pierwotny rak lub zmarło z dowolnej przyczyny, bez znaczącej różnicy w odsetku przeżycia wolnego od choroby między pacjenci, którzy otrzymywali anastrozol i supresję jajników oraz ci, którzy otrzymywali tamoksyfen i supresję jajników (współczynnik ryzyka progresji lub zgonu choroby, 1,08; 95% CI, 0,81 do 1,44). Różnica między wynikami testu ABCSG-12 a wynikami badań TEKSTU i MIĘKKIEGO może odnosić się do większej mocy statystycznej w połączonej analizie TEKSTU i SOFT (z trzykrotną liczbą zdarzeń wznowy choroby, drugim rakiem inwazyjnym, lub śmierć w TEKSTU i MIĘKKIEGO, jak w badaniu ABCSG-12), do różnych okresów leczenia lub do obu. Trzyletni okres leczenia inhibitorem aromatazy w badaniu ABCSG-12 mógł być niewystarczający w porównaniu z 3-letnim tamoksyfenem, który, jak wiadomo, wywiera efekt przenoszenia po zaprzestaniu leczenia15. Różnica w skuteczności Inhibitory aromatazy są mało prawdopodobne, zważywszy na brak różnicy obserwowanej u kobiet po menopauzie w badaniu MA.27.16 Badanie ABCSG-12 wykazało niższy wskaźnik całkowitego czasu przeżycia z anastrozolem i supresją jajników niż z tamoksyfenem i supresją jajników (współczynnik ryzyka dla śmierć, 1,75, 95% CI, 1,08 do 2,83), w sumie 73 zgony, podczas gdy nie wykryto znaczącej różnicy przy 194 zgonach w analizie TEXT-SOFT. Badanie ABCSG-12 wykazało znaczącą poprawę przeżycia wolnego od choroby u kobiet losowo przydzielonych do otrzymywania kwasu zoledronowego bisfosfonianu, w porównaniu z tymi, które nie otrzymywały kwasu zoledronowego. TEXT i SOFT nie pozwalały na rutynowe stosowanie bisfosfonianów, a tylko niewielka część kobiet zgłosiła stosowanie bisfosfonianów podczas terapii adjuwantowej.
W badaniu TEXT i SOFT kobiety mogły skorzystać z chemioterapii adiuwantowej po rozmowie z lekarzem. Chemioterapii nie podawano kobietom z 1996 r. (43%), a 21% pacjentów z grupy TEXT, którzy nie otrzymywali chemioterapii, miało chorobę węzłową. Niemniej jednak, stopień wolności od raka piersi w ciągu 5 lat wynosił ponad 97% wśród kobiet, które nie otrzymywały chemioterapii i zostały przydzielone do eksemestanu plus supresja jajników (ryc. S2 w dodatku uzupełniającym). Większość pacjentów zapisano do ośrodków BIG, gdzie testy wielogenezy oceniające ryzyko nawrotu choroby nie były standardowe w latach rejestracyjnych. Głównie na podstawie konwencjonalnych cech kliniczno-patologicznych lekarze zidentyfikowali grupę kobiet przed menopauzą z prawdziwie wrażliwym na hormon raka sutka, którzy mieli bardzo dobre wyniki bez uzupełniającej chemioterapii.
[hasła pokrewne: corten medic pasaż ursynowski, dieta oxy chomikuj, stomatolog na nfz wrocław ]

 1. Pepper Legs
  19 stycznia 2019

  stłuczenie, ból mięśniowy, czy nerwoból

 2. Sebastian
  21 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: probolan 50[…]

 3. Washer
  23 stycznia 2019

  Moja mama tez im wierzyla

Powiązane tematy z artykułem: corten medic pasaż ursynowski dieta oxy chomikuj stomatolog na nfz wrocław

Posted by on 10 lipca 2019

Po medianie obserwacji trwającej 62 miesiące, 186 pacjentów miało nawrót lokalny lub regionalny, raka piersi drugiej strony, odległe przerzuty lub drugi pierwotny rak lub zmarło z dowolnej przyczyny, bez znaczącej różnicy w odsetku przeżycia wolnego od choroby między pacjenci, którzy otrzymywali anastrozol i supresję jajników oraz ci, którzy otrzymywali tamoksyfen i supresję jajników (współczynnik ryzyka progresji lub zgonu choroby, 1,08; 95% CI, 0,81 do 1,44). Różnica między wynikami testu ABCSG-12 a wynikami badań TEKSTU i MIĘKKIEGO może odnosić się do większej mocy statystycznej w połączonej analizie TEKSTU i SOFT (z trzykrotną liczbą zdarzeń wznowy choroby, drugim rakiem inwazyjnym, lub śmierć w TEKSTU i MIĘKKIEGO, jak w badaniu ABCSG-12), do różnych okresów leczenia lub do obu. Trzyletni okres leczenia inhibitorem aromatazy w badaniu ABCSG-12 mógł być niewystarczający w porównaniu z 3-letnim tamoksyfenem, który, jak wiadomo, wywiera efekt przenoszenia po zaprzestaniu leczenia15. Różnica w skuteczności Inhibitory aromatazy są mało prawdopodobne, zważywszy na brak różnicy obserwowanej u kobiet po menopauzie w badaniu MA.27.16 Badanie ABCSG-12 wykazało niższy wskaźnik całkowitego czasu przeżycia z anastrozolem i supresją jajników niż z tamoksyfenem i supresją jajników (współczynnik ryzyka dla śmierć, 1,75, 95% CI, 1,08 do 2,83), w sumie 73 zgony, podczas gdy nie wykryto znaczącej różnicy przy 194 zgonach w analizie TEXT-SOFT. Badanie ABCSG-12 wykazało znaczącą poprawę przeżycia wolnego od choroby u kobiet losowo przydzielonych do otrzymywania kwasu zoledronowego bisfosfonianu, w porównaniu z tymi, które nie otrzymywały kwasu zoledronowego. TEXT i SOFT nie pozwalały na rutynowe stosowanie bisfosfonianów, a tylko niewielka część kobiet zgłosiła stosowanie bisfosfonianów podczas terapii adjuwantowej.
W badaniu TEXT i SOFT kobiety mogły skorzystać z chemioterapii adiuwantowej po rozmowie z lekarzem. Chemioterapii nie podawano kobietom z 1996 r. (43%), a 21% pacjentów z grupy TEXT, którzy nie otrzymywali chemioterapii, miało chorobę węzłową. Niemniej jednak, stopień wolności od raka piersi w ciągu 5 lat wynosił ponad 97% wśród kobiet, które nie otrzymywały chemioterapii i zostały przydzielone do eksemestanu plus supresja jajników (ryc. S2 w dodatku uzupełniającym). Większość pacjentów zapisano do ośrodków BIG, gdzie testy wielogenezy oceniające ryzyko nawrotu choroby nie były standardowe w latach rejestracyjnych. Głównie na podstawie konwencjonalnych cech kliniczno-patologicznych lekarze zidentyfikowali grupę kobiet przed menopauzą z prawdziwie wrażliwym na hormon raka sutka, którzy mieli bardzo dobre wyniki bez uzupełniającej chemioterapii.
[hasła pokrewne: corten medic pasaż ursynowski, dieta oxy chomikuj, stomatolog na nfz wrocław ]

 1. Pepper Legs
  19 stycznia 2019

  stłuczenie, ból mięśniowy, czy nerwoból

 2. Sebastian
  21 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: probolan 50[…]

 3. Washer
  23 stycznia 2019

  Moja mama tez im wierzyla

Powiązane tematy z artykułem: corten medic pasaż ursynowski dieta oxy chomikuj stomatolog na nfz wrocław