Posted by on 5 września 2019

Po medianie obserwacji trwającej 62 miesiące, 186 pacjentów miało nawrót lokalny lub regionalny, raka piersi drugiej strony, odległe przerzuty lub drugi pierwotny rak lub zmarło z dowolnej przyczyny, bez znaczącej różnicy w odsetku przeżycia wolnego od choroby między pacjenci, którzy otrzymywali anastrozol i supresję jajników oraz ci, którzy otrzymywali tamoksyfen i supresję jajników (współczynnik ryzyka progresji lub zgonu choroby, 1,08; 95% CI, 0,81 do 1,44). Różnica między wynikami testu ABCSG-12 a wynikami badań TEKSTU i MIĘKKIEGO może odnosić się do większej mocy statystycznej w połączonej analizie TEKSTU i SOFT (z trzykrotną liczbą zdarzeń wznowy choroby, drugim rakiem inwazyjnym, lub śmierć w TEKSTU i MIĘKKIEGO, jak w badaniu ABCSG-12), do różnych okresów leczenia lub do obu. Trzyletni okres leczenia inhibitorem aromatazy w badaniu ABCSG-12 mógł być niewystarczający w porównaniu z 3-letnim tamoksyfenem, który, jak wiadomo, wywiera efekt przenoszenia po zaprzestaniu leczenia15. Różnica w skuteczności Inhibitory aromatazy są mało prawdopodobne, zważywszy na brak różnicy obserwowanej u kobiet po menopauzie w badaniu MA.27.16 Badanie ABCSG-12 wykazało niższy wskaźnik całkowitego czasu przeżycia z anastrozolem i supresją jajników niż z tamoksyfenem i supresją jajników (współczynnik ryzyka dla śmierć, 1,75, 95% CI, 1,08 do 2,83), w sumie 73 zgony, podczas gdy nie wykryto znaczącej różnicy przy 194 zgonach w analizie TEXT-SOFT. Badanie ABCSG-12 wykazało znaczącą poprawę przeżycia wolnego od choroby u kobiet losowo przydzielonych do otrzymywania kwasu zoledronowego bisfosfonianu, w porównaniu z tymi, które nie otrzymywały kwasu zoledronowego. TEXT i SOFT nie pozwalały na rutynowe stosowanie bisfosfonianów, a tylko niewielka część kobiet zgłosiła stosowanie bisfosfonianów podczas terapii adjuwantowej.
W badaniu TEXT i SOFT kobiety mogły skorzystać z chemioterapii adiuwantowej po rozmowie z lekarzem. Chemioterapii nie podawano kobietom z 1996 r. (43%), a 21% pacjentów z grupy TEXT, którzy nie otrzymywali chemioterapii, miało chorobę węzłową. Niemniej jednak, stopień wolności od raka piersi w ciągu 5 lat wynosił ponad 97% wśród kobiet, które nie otrzymywały chemioterapii i zostały przydzielone do eksemestanu plus supresja jajników (ryc. S2 w dodatku uzupełniającym). Większość pacjentów zapisano do ośrodków BIG, gdzie testy wielogenezy oceniające ryzyko nawrotu choroby nie były standardowe w latach rejestracyjnych. Głównie na podstawie konwencjonalnych cech kliniczno-patologicznych lekarze zidentyfikowali grupę kobiet przed menopauzą z prawdziwie wrażliwym na hormon raka sutka, którzy mieli bardzo dobre wyniki bez uzupełniającej chemioterapii.
[hasła pokrewne: corten medic pasaż ursynowski, dieta oxy chomikuj, stomatolog na nfz wrocław ]

 1. Pepper Legs
  19 stycznia 2019

  stłuczenie, ból mięśniowy, czy nerwoból

 2. Sebastian
  21 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: probolan 50[…]

 3. Washer
  23 stycznia 2019

  Moja mama tez im wierzyla

Powiązane tematy z artykułem: corten medic pasaż ursynowski dieta oxy chomikuj stomatolog na nfz wrocław

Posted by on 5 września 2019

Po medianie obserwacji trwającej 62 miesiące, 186 pacjentów miało nawrót lokalny lub regionalny, raka piersi drugiej strony, odległe przerzuty lub drugi pierwotny rak lub zmarło z dowolnej przyczyny, bez znaczącej różnicy w odsetku przeżycia wolnego od choroby między pacjenci, którzy otrzymywali anastrozol i supresję jajników oraz ci, którzy otrzymywali tamoksyfen i supresję jajników (współczynnik ryzyka progresji lub zgonu choroby, 1,08; 95% CI, 0,81 do 1,44). Różnica między wynikami testu ABCSG-12 a wynikami badań TEKSTU i MIĘKKIEGO może odnosić się do większej mocy statystycznej w połączonej analizie TEKSTU i SOFT (z trzykrotną liczbą zdarzeń wznowy choroby, drugim rakiem inwazyjnym, lub śmierć w TEKSTU i MIĘKKIEGO, jak w badaniu ABCSG-12), do różnych okresów leczenia lub do obu. Trzyletni okres leczenia inhibitorem aromatazy w badaniu ABCSG-12 mógł być niewystarczający w porównaniu z 3-letnim tamoksyfenem, który, jak wiadomo, wywiera efekt przenoszenia po zaprzestaniu leczenia15. Różnica w skuteczności Inhibitory aromatazy są mało prawdopodobne, zważywszy na brak różnicy obserwowanej u kobiet po menopauzie w badaniu MA.27.16 Badanie ABCSG-12 wykazało niższy wskaźnik całkowitego czasu przeżycia z anastrozolem i supresją jajników niż z tamoksyfenem i supresją jajników (współczynnik ryzyka dla śmierć, 1,75, 95% CI, 1,08 do 2,83), w sumie 73 zgony, podczas gdy nie wykryto znaczącej różnicy przy 194 zgonach w analizie TEXT-SOFT. Badanie ABCSG-12 wykazało znaczącą poprawę przeżycia wolnego od choroby u kobiet losowo przydzielonych do otrzymywania kwasu zoledronowego bisfosfonianu, w porównaniu z tymi, które nie otrzymywały kwasu zoledronowego. TEXT i SOFT nie pozwalały na rutynowe stosowanie bisfosfonianów, a tylko niewielka część kobiet zgłosiła stosowanie bisfosfonianów podczas terapii adjuwantowej.
W badaniu TEXT i SOFT kobiety mogły skorzystać z chemioterapii adiuwantowej po rozmowie z lekarzem. Chemioterapii nie podawano kobietom z 1996 r. (43%), a 21% pacjentów z grupy TEXT, którzy nie otrzymywali chemioterapii, miało chorobę węzłową. Niemniej jednak, stopień wolności od raka piersi w ciągu 5 lat wynosił ponad 97% wśród kobiet, które nie otrzymywały chemioterapii i zostały przydzielone do eksemestanu plus supresja jajników (ryc. S2 w dodatku uzupełniającym). Większość pacjentów zapisano do ośrodków BIG, gdzie testy wielogenezy oceniające ryzyko nawrotu choroby nie były standardowe w latach rejestracyjnych. Głównie na podstawie konwencjonalnych cech kliniczno-patologicznych lekarze zidentyfikowali grupę kobiet przed menopauzą z prawdziwie wrażliwym na hormon raka sutka, którzy mieli bardzo dobre wyniki bez uzupełniającej chemioterapii.
[hasła pokrewne: corten medic pasaż ursynowski, dieta oxy chomikuj, stomatolog na nfz wrocław ]

 1. Pepper Legs
  19 stycznia 2019

  stłuczenie, ból mięśniowy, czy nerwoból

 2. Sebastian
  21 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: probolan 50[…]

 3. Washer
  23 stycznia 2019

  Moja mama tez im wierzyla

Powiązane tematy z artykułem: corten medic pasaż ursynowski dieta oxy chomikuj stomatolog na nfz wrocław