Posted by on 13 września 2018

Obserwowana względna redukcja o 28% ryzyka nawrotu choroby, drugiego inwazyjnego raka lub zgonu i względna redukcja o 34% ryzyka nawrotu raka piersi u kobiet przed menopauzą korzystnie wpływają na wyniki randomizowanych badań dotyczących adjuwantowych inhibitorów aromatazy w porównaniu z tamoksyfenem u kobiet po menopauzie. Przy podobnym medianie okresu obserwacji, testy BIG 1-98 i Arimidex, Tamoxifen, Alone lub w połączeniu (ATAC) wykazały odpowiednio 19% i 26% redukcję ryzyka nawrotu raka piersi5,7,13 z inhibitory aromatazy w porównaniu z tamoksyfenem. W obecnej analizie absolutna poprawa o 4,0 punktów procentowych w stosunku pacjentów bez raka piersi po 5 latach z eksemestanem i supresją jajników, w porównaniu z tamoksyfenem i supresją jajników, odzwierciedla redukcje w lokalnych, regionalnych i kontralateralnych zdarzeniach i odległych wydarzenia. Chociaż lokalne, regionalne i kontralateralne piersi są potencjalnie uleczalne, wymagają leczenia i wpływają na samopoczucie pacjenta. Większość (60%) pierwszych zdarzeń nawrotu choroby, drugiego inwazyjnego raka lub zgonu dotyczyła nawrotu raka piersi w odległym miejscu. Pacjenci wybrani do chemioterapii mieli średnio kliniczne cechy kliniczne o podwyższonym ryzyku (związane z większym ryzykiem nawrotu) niż ci, którzy nie otrzymywali chemioterapii. Wśród pacjentów, którzy otrzymali chemioterapię, eksemestan plus supresja jajników, w porównaniu z tamoksyfenem i supresją jajników, zwiększył odsetek pacjentów bez raka piersi o 5 lat o 5,5 punktu procentowego w TEKSTZE io 3,9 punktu procentowego w SOFT oraz u pacjentów bez odległych wznowienie w wieku 5 lat o 2,6 punktu procentowego w TEKST i o 3,4 punktu procentowego w SOFT (ryc. S3 w Dodatku uzupełniającym).
Chociaż nie było znaczącej różnicy w całkowitym przeżyciu według randomizowanego leczenia, wnioski są przedwczesne po 68 miesiącach obserwacji w tej populacji pacjentów. Próby oceniające 5-letnią terapię za pomocą adjuwantowego inhibitora aromatazy w porównaniu z terapią tamoksyfenem u kobiet po menopauzie nie wykazały istotnej przewagi przeżywalności po medianie czasu obserwacji wynoszącej 5 lat, przy absolutnej poprawie odsetka pacjentów bez raka piersi o 3,4 punktu procentowego i 2,8 punkty procentowe odpowiednio w przypadku BIG 1-98 i ATAC z adjuwantowym inhibitorem aromatazy w porównaniu z tamoksyfenem.5,7,13
W austriackim badaniu piersi i raka jelita grubego i odbytu dwunastnicy (ABCSG-12) 14 łącznie 1803 kobiet przed menopauzą z rakiem piersi z receptorem hormonalnym (5,8% z nich otrzymało neoadjuwantową chemioterapię) zostało losowo przydzielonych do otrzymania 3 lat leczenia uzupełniającego anastrozolem z supresją jajników (goserelina) lub tamoksyfenem i supresją jajników, z podawaniem co 6 miesięcy lub bez bisfosfonianu kwasu zoledronowego
[podobne: rurka tracheostomijna metalowa, dentysta na warszawskiej gdańsk, kwercetyna występowanie ]

Powiązane tematy z artykułem: dentysta na warszawskiej gdańsk kwercetyna występowanie rurka tracheostomijna metalowa

Posted by on 13 września 2018

Obserwowana względna redukcja o 28% ryzyka nawrotu choroby, drugiego inwazyjnego raka lub zgonu i względna redukcja o 34% ryzyka nawrotu raka piersi u kobiet przed menopauzą korzystnie wpływają na wyniki randomizowanych badań dotyczących adjuwantowych inhibitorów aromatazy w porównaniu z tamoksyfenem u kobiet po menopauzie. Przy podobnym medianie okresu obserwacji, testy BIG 1-98 i Arimidex, Tamoxifen, Alone lub w połączeniu (ATAC) wykazały odpowiednio 19% i 26% redukcję ryzyka nawrotu raka piersi5,7,13 z inhibitory aromatazy w porównaniu z tamoksyfenem. W obecnej analizie absolutna poprawa o 4,0 punktów procentowych w stosunku pacjentów bez raka piersi po 5 latach z eksemestanem i supresją jajników, w porównaniu z tamoksyfenem i supresją jajników, odzwierciedla redukcje w lokalnych, regionalnych i kontralateralnych zdarzeniach i odległych wydarzenia. Chociaż lokalne, regionalne i kontralateralne piersi są potencjalnie uleczalne, wymagają leczenia i wpływają na samopoczucie pacjenta. Większość (60%) pierwszych zdarzeń nawrotu choroby, drugiego inwazyjnego raka lub zgonu dotyczyła nawrotu raka piersi w odległym miejscu. Pacjenci wybrani do chemioterapii mieli średnio kliniczne cechy kliniczne o podwyższonym ryzyku (związane z większym ryzykiem nawrotu) niż ci, którzy nie otrzymywali chemioterapii. Wśród pacjentów, którzy otrzymali chemioterapię, eksemestan plus supresja jajników, w porównaniu z tamoksyfenem i supresją jajników, zwiększył odsetek pacjentów bez raka piersi o 5 lat o 5,5 punktu procentowego w TEKSTZE io 3,9 punktu procentowego w SOFT oraz u pacjentów bez odległych wznowienie w wieku 5 lat o 2,6 punktu procentowego w TEKST i o 3,4 punktu procentowego w SOFT (ryc. S3 w Dodatku uzupełniającym).
Chociaż nie było znaczącej różnicy w całkowitym przeżyciu według randomizowanego leczenia, wnioski są przedwczesne po 68 miesiącach obserwacji w tej populacji pacjentów. Próby oceniające 5-letnią terapię za pomocą adjuwantowego inhibitora aromatazy w porównaniu z terapią tamoksyfenem u kobiet po menopauzie nie wykazały istotnej przewagi przeżywalności po medianie czasu obserwacji wynoszącej 5 lat, przy absolutnej poprawie odsetka pacjentów bez raka piersi o 3,4 punktu procentowego i 2,8 punkty procentowe odpowiednio w przypadku BIG 1-98 i ATAC z adjuwantowym inhibitorem aromatazy w porównaniu z tamoksyfenem.5,7,13
W austriackim badaniu piersi i raka jelita grubego i odbytu dwunastnicy (ABCSG-12) 14 łącznie 1803 kobiet przed menopauzą z rakiem piersi z receptorem hormonalnym (5,8% z nich otrzymało neoadjuwantową chemioterapię) zostało losowo przydzielonych do otrzymania 3 lat leczenia uzupełniającego anastrozolem z supresją jajników (goserelina) lub tamoksyfenem i supresją jajników, z podawaniem co 6 miesięcy lub bez bisfosfonianu kwasu zoledronowego
[podobne: rurka tracheostomijna metalowa, dentysta na warszawskiej gdańsk, kwercetyna występowanie ]

Powiązane tematy z artykułem: dentysta na warszawskiej gdańsk kwercetyna występowanie rurka tracheostomijna metalowa