Posted by on 5 września 2019

Wśród pacjentów, którzy otrzymali chemioterapię, stopień wolności od odległych nawrotów w ciągu 5 lat był o 2,6 punktu procentowego wyższy wśród osób, którym przypisano eksemestan i supresję jajników, niż u tych, którzy zostali przypisani do tamoksyfenu i supresji jajników w TEKSTIE oraz o 3,4 punktu procentowego MIĘKKI (rys. S3 w dodatkowym dodatku). Zgon zgłoszono u 194 pacjentów (4,1%); 7 pacjentów zmarło bez nawrotu raka piersi lub drugiego inwazyjnego raka. Całkowite przeżycie w wieku 5 lat wyniosło 95,9% (95% CI, 94,9 do 96,7) wśród pacjentów przypisanych do egzemestanu plus supresja jajników i 96,9% (95% CI, 96,0 do 97,6) wśród osób przypisanych do tamoksyfenu i supresji jajników; różnica nie była znacząca (wykres 2D).
Zdarzenia niepożądane
Tabela 2. Tabela 2. Ukierunkowane zdarzenia niepożądane zgłaszane w trakcie obserwacji, zgodnie z przypisaniem do leczenia. Po medianie obserwacji trwającej 68 miesięcy, 30,2% pacjentów nadal otrzymywało niektóre lub wszystkie zabiegi przypisane protokołom, 56,1% ukończyło leczenie, a 13,7% wcześniej przerwał wszystkie terapie przypisane protokołowi (16,1% pacjentów w grupie z supresją eksemestanem i jajnikiem oraz 11,2% pacjentów w grupie z supresją tamoksyfenu i jajników) (Tabela S4 w Dodatku uzupełniającym). Ukierunkowane zdarzenia niepożądane w stopniu 3. lub 4. zgłaszano u 30,6% pacjentów przyjmujących eksemestan i supresję jajników, au 29,4% pacjentów przyjmujących tamoksyfen i supresję jajników. Najczęściej zgłaszanymi zdarzeniami stopnia 3. lub 4. były uderzenia gorąca, objawy mięśniowo-szkieletowe i nadciśnienie (tab. 2). Depresję odnotowano u 50,2% pacjentów, z depresją 3 lub 4 stopnia u 4,1% pacjentów.
Osteoporozę (wskaźnik T, mniej niż -2,5) stwierdzono u 13,2% pacjentów, którym przypisano eksemestan plus supresję jajników, a u 6,4% pacjentów przyjmujących tamoksyfen i supresję jajników. Złamania, objawy ze strony układu mięśniowo-szkieletowego, suchość pochwy, zmniejszone libido i dyspareunię zgłaszano częściej u pacjentów otrzymujących eksemestan i supresję jajników, natomiast zdarzenia zakrzepowo-zatorowe, uderzenia gorąca, pocenie się i nietrzymanie moczu zgłaszano częściej u pacjentów przyjmujących tamoksyfen i supresję jajników. . Nowotwór ginekologiczny występował u siedmiu pacjentów, którym przypisano eksemestan i supresję jajników, a dziewięciu z nich przypisano leczeniu tamoksyfenem i jajników, w tym raków endometrium odpowiednio u dwóch i pięciu pacjentów.
Jakość życia
Zmiany w stosunku do wartości wyjściowych w globalnych wskaźnikach nastroju, fizycznym samopoczucie i wysiłkach zaradczych były podobne w obu grupach terapeutycznych podczas okresu leczenia. Pacjenci przypisani do egzemestanu i supresji jajników zgłaszali znacznie bardziej szkodliwy wpływ bólu kości lub stawów i suchości pochwy oraz większą utratę zainteresowania seksualnego, podczas gdy pacjenci przypisani do tamoksyfenu i supresji jajników byli znacznie bardziej dotknięci uderzeniami gorąca i wydzieliną pochwową.
Dyskusja
Połączona analiza danych z TEXT i SOFT pokazuje, że u kobiet przed menopauzą z rakiem piersi z receptorem hormonalnym, adiuwantowa terapia endokrynowa z eksemestanem i supresją jajników, w porównaniu z tamoksyfenem i supresją jajników, znacznie poprawiła przeżycie wolne od choroby i wydłużyła czas bez raka piersi i czasu bez odległych nawrotów
[podobne: choroby gołębi pocztowych, kino promień tuchów, obiadkowo suwałki ]

 1. Sandbox
  17 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: ortodonta, ortodoncja Kraków[…]

 2. Candy Butcher
  19 stycznia 2019

  Zasłyszane z SOR jednego z dużych miast Polski

 3. Mr. Peppermint
  21 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: uśmiech[…]

 4. Candy Butcher
  23 stycznia 2019

  rak płuca to nie oszukujmy się wyrok

Powiązane tematy z artykułem: choroby gołębi pocztowych kino promień tuchów obiadkowo suwałki

Posted by on 5 września 2019

Wśród pacjentów, którzy otrzymali chemioterapię, stopień wolności od odległych nawrotów w ciągu 5 lat był o 2,6 punktu procentowego wyższy wśród osób, którym przypisano eksemestan i supresję jajników, niż u tych, którzy zostali przypisani do tamoksyfenu i supresji jajników w TEKSTIE oraz o 3,4 punktu procentowego MIĘKKI (rys. S3 w dodatkowym dodatku). Zgon zgłoszono u 194 pacjentów (4,1%); 7 pacjentów zmarło bez nawrotu raka piersi lub drugiego inwazyjnego raka. Całkowite przeżycie w wieku 5 lat wyniosło 95,9% (95% CI, 94,9 do 96,7) wśród pacjentów przypisanych do egzemestanu plus supresja jajników i 96,9% (95% CI, 96,0 do 97,6) wśród osób przypisanych do tamoksyfenu i supresji jajników; różnica nie była znacząca (wykres 2D).
Zdarzenia niepożądane
Tabela 2. Tabela 2. Ukierunkowane zdarzenia niepożądane zgłaszane w trakcie obserwacji, zgodnie z przypisaniem do leczenia. Po medianie obserwacji trwającej 68 miesięcy, 30,2% pacjentów nadal otrzymywało niektóre lub wszystkie zabiegi przypisane protokołom, 56,1% ukończyło leczenie, a 13,7% wcześniej przerwał wszystkie terapie przypisane protokołowi (16,1% pacjentów w grupie z supresją eksemestanem i jajnikiem oraz 11,2% pacjentów w grupie z supresją tamoksyfenu i jajników) (Tabela S4 w Dodatku uzupełniającym). Ukierunkowane zdarzenia niepożądane w stopniu 3. lub 4. zgłaszano u 30,6% pacjentów przyjmujących eksemestan i supresję jajników, au 29,4% pacjentów przyjmujących tamoksyfen i supresję jajników. Najczęściej zgłaszanymi zdarzeniami stopnia 3. lub 4. były uderzenia gorąca, objawy mięśniowo-szkieletowe i nadciśnienie (tab. 2). Depresję odnotowano u 50,2% pacjentów, z depresją 3 lub 4 stopnia u 4,1% pacjentów.
Osteoporozę (wskaźnik T, mniej niż -2,5) stwierdzono u 13,2% pacjentów, którym przypisano eksemestan plus supresję jajników, a u 6,4% pacjentów przyjmujących tamoksyfen i supresję jajników. Złamania, objawy ze strony układu mięśniowo-szkieletowego, suchość pochwy, zmniejszone libido i dyspareunię zgłaszano częściej u pacjentów otrzymujących eksemestan i supresję jajników, natomiast zdarzenia zakrzepowo-zatorowe, uderzenia gorąca, pocenie się i nietrzymanie moczu zgłaszano częściej u pacjentów przyjmujących tamoksyfen i supresję jajników. . Nowotwór ginekologiczny występował u siedmiu pacjentów, którym przypisano eksemestan i supresję jajników, a dziewięciu z nich przypisano leczeniu tamoksyfenem i jajników, w tym raków endometrium odpowiednio u dwóch i pięciu pacjentów.
Jakość życia
Zmiany w stosunku do wartości wyjściowych w globalnych wskaźnikach nastroju, fizycznym samopoczucie i wysiłkach zaradczych były podobne w obu grupach terapeutycznych podczas okresu leczenia. Pacjenci przypisani do egzemestanu i supresji jajników zgłaszali znacznie bardziej szkodliwy wpływ bólu kości lub stawów i suchości pochwy oraz większą utratę zainteresowania seksualnego, podczas gdy pacjenci przypisani do tamoksyfenu i supresji jajników byli znacznie bardziej dotknięci uderzeniami gorąca i wydzieliną pochwową.
Dyskusja
Połączona analiza danych z TEXT i SOFT pokazuje, że u kobiet przed menopauzą z rakiem piersi z receptorem hormonalnym, adiuwantowa terapia endokrynowa z eksemestanem i supresją jajników, w porównaniu z tamoksyfenem i supresją jajników, znacznie poprawiła przeżycie wolne od choroby i wydłużyła czas bez raka piersi i czasu bez odległych nawrotów
[podobne: choroby gołębi pocztowych, kino promień tuchów, obiadkowo suwałki ]

 1. Sandbox
  17 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: ortodonta, ortodoncja Kraków[…]

 2. Candy Butcher
  19 stycznia 2019

  Zasłyszane z SOR jednego z dużych miast Polski

 3. Mr. Peppermint
  21 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: uśmiech[…]

 4. Candy Butcher
  23 stycznia 2019

  rak płuca to nie oszukujmy się wyrok

Powiązane tematy z artykułem: choroby gołębi pocztowych kino promień tuchów obiadkowo suwałki