Posted by on 18 września 2018

Duże trudności rozpoznawcze, czasami nie do pokonania, powstają w tych przypadkach, w których rozległe zrosty guza z narządami sąsiednimi zmieniają wybitnie cechy guza. W różnicowaniu mogą być pomocne także wywiady. Stwierdzenie, że chory przechodził kamicę żółciową, przemawia za guzem pęcherzykowym. Kamica nerkowa w przeszłości nasuwa na myśl raczej guz nerkowy czy też przynerkowy. Podeszły wiek, bez bólowy początek choroby i charłactwo przemawiają raczej za rakiem pęcherzyka niż za jego puchliną. Rokowanie w przypadkach puchliny pęcherzyka żółciowego jest zasadniczo dobre zropienie, przedziurawienie i zrakowacenie zdarza się stosunkowo rzadko. Natomiast o wiele gorzej rokują ropniaki pęcherzyka, powstające na tle ropnego jego zapalenia, a to dlatego że w ich przebiegu nieraz powstaje groźne przedziurawienie pęcherzyka żółciowego oraz inne ciężkie powikłania, np. posocznica. Leczenie. Ropniak pęcherzyka żółciowego wymaga leczenia chirurgicznego, które w przypadku ostrego ropniaka musi być zastosowane natychmiast, a w przewlekłym ropniaku po złagodzeniu sprawy zapalnej i po poprawie ogólnego stanu chorego puchlina pęcherzyka żółciowego wymaga bezwzględnego leczenia chirurgicznego w tych przypadkach, w których duży rozmiar guza zagraża pęknięciem pęcherzyka, a także u osób zmuszonych pracować ciężko fizycznie. W innych przypadkach jestem osobiście również za leczeniem operacyjnym, jako chroniącym chorego od następstw zapalenia rozciągniętego pęcherzyka. [patrz też: poradnia dietetyczna wrocław, usg dopplera cena, rehabilitacja ud ]

Powiązane tematy z artykułem: poradnia dietetyczna wrocław rehabilitacja ud usg dopplera cena

Posted by on 18 września 2018

Duże trudności rozpoznawcze, czasami nie do pokonania, powstają w tych przypadkach, w których rozległe zrosty guza z narządami sąsiednimi zmieniają wybitnie cechy guza. W różnicowaniu mogą być pomocne także wywiady. Stwierdzenie, że chory przechodził kamicę żółciową, przemawia za guzem pęcherzykowym. Kamica nerkowa w przeszłości nasuwa na myśl raczej guz nerkowy czy też przynerkowy. Podeszły wiek, bez bólowy początek choroby i charłactwo przemawiają raczej za rakiem pęcherzyka niż za jego puchliną. Rokowanie w przypadkach puchliny pęcherzyka żółciowego jest zasadniczo dobre zropienie, przedziurawienie i zrakowacenie zdarza się stosunkowo rzadko. Natomiast o wiele gorzej rokują ropniaki pęcherzyka, powstające na tle ropnego jego zapalenia, a to dlatego że w ich przebiegu nieraz powstaje groźne przedziurawienie pęcherzyka żółciowego oraz inne ciężkie powikłania, np. posocznica. Leczenie. Ropniak pęcherzyka żółciowego wymaga leczenia chirurgicznego, które w przypadku ostrego ropniaka musi być zastosowane natychmiast, a w przewlekłym ropniaku po złagodzeniu sprawy zapalnej i po poprawie ogólnego stanu chorego puchlina pęcherzyka żółciowego wymaga bezwzględnego leczenia chirurgicznego w tych przypadkach, w których duży rozmiar guza zagraża pęknięciem pęcherzyka, a także u osób zmuszonych pracować ciężko fizycznie. W innych przypadkach jestem osobiście również za leczeniem operacyjnym, jako chroniącym chorego od następstw zapalenia rozciągniętego pęcherzyka. [patrz też: poradnia dietetyczna wrocław, usg dopplera cena, rehabilitacja ud ]

Powiązane tematy z artykułem: poradnia dietetyczna wrocław rehabilitacja ud usg dopplera cena