Próba Darbepoetyny Alfa w cukrzycy typu 2 i przewlekłej chorobie nerek ad 5

Maj. 25, 2018 by

Spośród 4038 pacjentów poddanych ocenie, 2012 roku przydzielono do grupy otrzymującej darbepoetynę alfa, a 2026 pacjentów otrzymało placebo. Badanie przeprowadzono na podstawie zdarzeń i zakończono w dniu 28 marca 2009

Próba Darbepoetyny Alfa w cukrzycy typu 2 i przewlekłej chorobie nerek czesc 4

Maj. 25, 2018 by

Wstępne wytyczne dotyczące wcześniejszego zaprzestania obejmowały symetryczną funkcję wydawania alfa O Brien-Fleminga. W kwietniu 2006 r. Dane z badania kontrolnego innego ESA, które nie były kontrolowane placebo, u pacjentów z

Próba Darbepoetyny Alfa w cukrzycy typu 2 i przewlekłej chorobie nerek cd

Maj. 25, 2018 by

Pacjenci zostali losowo przydzieleni przy użyciu generowanego komputerowo projektu z blokiem permutowanym, w stosunku 1: 1, w celu otrzymania darbepoetyny alfa (Aranesp, Amgen) lub placebo. Randomizacja była stratyfikowana według miejsca

Próba Darbepoetyny Alfa w cukrzycy typu 2 i przewlekłej chorobie nerek ad

Maj. 25, 2018 by

Domniemanie korzyści związanych ze stosowaniem ESA było tak powszechne, że w głównych badaniach klinicznych uznano, że stosowanie placebo jest niepotrzebne, a nawet nieetyczne17. W rzeczywistości nie przeprowadzono żadnych badań kontrolowanych