Posted by on 14 września 2018

Anhedonia (tj. Zmniejszona zdolność odczuwania przyjemności) była tradycyjnie postrzegana jako główny objaw schizofrenii (SZ). Jednak współczesne badania laboratoryjne sugerują, że ta definicja może być nieprawidłowa, ponieważ zdolność hedoniczna może być nienaruszona. Alternatywne konceptualizacje sugerują, że anhedonia może odzwierciedlać upośledzenie generowania umysłowych reprezentacji wartości afektywnych, które są potrzebne do kierowania procesem podejmowania decyzji i inicjowania zachowań motywowanych. W obecnym badaniu oceniono tę hipotezę u 42 pacjentów ambulatoryjnych ze SZ i 19 osób zdrowych (CN), którzy wykonali dwa zadania: (a) zadanie polegające na doświadczeniu emocjonalnym, które wymagało od nich wskazania, jak pozytywne, negatywne i spokojne / podekscytowane odczuwane w odpowiedzi na pojedyncza emocjonalna lub neutralna fotografia; (b) zadanie oceny wartości względnej, w którym wybrali oni jedną z 2 fotografii, któ re preferowali. Wyniki pokazały, że SZ i CN zgłosiły podobny poziom pozytywnych emocji i pobudzenia w odpowiedzi na bodźce emocjonalne i neutralne; jednak SZ zgłosiło większy negatywny wpływ na bodźce neutralne i przyjemne niż CN. W zadaniu oceny wartości względnej CN wykazywała wyraźną preferencję dla bodźców różniących się walencją; jednak SZ wykazywały mniej wyraźne preferencje dla pozytywnych ponad neutralnych bodźców. Wyniki sugerują, że chociaż w danym momencie doświadczenia pozytywnej emocji na pojedyncze bodźce mogą być nietknięte w SZ, zdolność do wydawania względnych ocen wartości, które są potrzebne do kierowania procesem decyzyjnym, jest upośledzona. Oryginalne konceptualizacje anhedonii jako zmniejszonej zdolności do przyjemności w SZ mogą być niedokładne; Anhedonia może dokładniej odzwierciedlać deficyt w osądzie wartości względnej, który wynika z zaburzonej reprezentacji wartości. [więcej w: rurka tracheostomijna metalowa, stomatolog na nfz wrocław, usg dopplera cena ]

Powiązane tematy z artykułem: rurka tracheostomijna metalowa stomatolog na nfz wrocław usg dopplera cena

Posted by on 14 września 2018

Anhedonia (tj. Zmniejszona zdolność odczuwania przyjemności) była tradycyjnie postrzegana jako główny objaw schizofrenii (SZ). Jednak współczesne badania laboratoryjne sugerują, że ta definicja może być nieprawidłowa, ponieważ zdolność hedoniczna może być nienaruszona. Alternatywne konceptualizacje sugerują, że anhedonia może odzwierciedlać upośledzenie generowania umysłowych reprezentacji wartości afektywnych, które są potrzebne do kierowania procesem podejmowania decyzji i inicjowania zachowań motywowanych. W obecnym badaniu oceniono tę hipotezę u 42 pacjentów ambulatoryjnych ze SZ i 19 osób zdrowych (CN), którzy wykonali dwa zadania: (a) zadanie polegające na doświadczeniu emocjonalnym, które wymagało od nich wskazania, jak pozytywne, negatywne i spokojne / podekscytowane odczuwane w odpowiedzi na pojedyncza emocjonalna lub neutralna fotografia; (b) zadanie oceny wartości względnej, w którym wybrali oni jedną z 2 fotografii, któ re preferowali. Wyniki pokazały, że SZ i CN zgłosiły podobny poziom pozytywnych emocji i pobudzenia w odpowiedzi na bodźce emocjonalne i neutralne; jednak SZ zgłosiło większy negatywny wpływ na bodźce neutralne i przyjemne niż CN. W zadaniu oceny wartości względnej CN wykazywała wyraźną preferencję dla bodźców różniących się walencją; jednak SZ wykazywały mniej wyraźne preferencje dla pozytywnych ponad neutralnych bodźców. Wyniki sugerują, że chociaż w danym momencie doświadczenia pozytywnej emocji na pojedyncze bodźce mogą być nietknięte w SZ, zdolność do wydawania względnych ocen wartości, które są potrzebne do kierowania procesem decyzyjnym, jest upośledzona. Oryginalne konceptualizacje anhedonii jako zmniejszonej zdolności do przyjemności w SZ mogą być niedokładne; Anhedonia może dokładniej odzwierciedlać deficyt w osądzie wartości względnej, który wynika z zaburzonej reprezentacji wartości. [więcej w: rurka tracheostomijna metalowa, stomatolog na nfz wrocław, usg dopplera cena ]

Powiązane tematy z artykułem: rurka tracheostomijna metalowa stomatolog na nfz wrocław usg dopplera cena